Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.9.2008
13:35:35
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
9.9.2008
13:44:54
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Mečiara, vypustiť bod 80, tlač 647 z programu 27. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 2
9.9.2008
13:46:14
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý predložil posl. Minárik. Hlasovanie č. 3
9.9.2008
13:47:15
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý predložil posl. Janiš. Hlasovanie č. 4
9.9.2008
13:48:10
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý predložil posl. Frešo. Hlasovanie č. 5
9.9.2008
13:49:59
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý predložil posl. Palko. Hlasovanie č. 6
9.9.2008
13:51:41
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý predložil posl. Fronc. Hlasovanie č. 7
9.9.2008
13:53:46
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý predložil posl. Mikloško. Hlasovanie č. 8
9.9.2008
13:54:25
9 Hlasovanie o programe 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 9
9.9.2008
14:16:47
10 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 10
9.9.2008
14:30:24
11 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 11
9.9.2008
14:31:05
12 764 Návrh na zmeny v zložení výborov a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 764). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
9.9.2008
14:39:51
13 703 Zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - 1. návrh. Hlasovanie č. 13
9.9.2008
14:40:31
14 703 Zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - body 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Hlasovanie č. 14
9.9.2008
14:41:11
15 703 Zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - bod 11. Hlasovanie č. 15
9.9.2008
14:41:52
16 703 Zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 703) - druhé ítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - body 5, 6, 12. Hlasovanie č. 16
9.9.2008
14:43:08
17 703 Zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 703) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 17
9.9.2008
16:32:43
18 765 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (tlač 765). Hlasovanie o návrhu uznesenia. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 18
9.9.2008
16:47:55
19 765 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (tlač 765). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
9.9.2008
16:55:54
20 742 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 742). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
10.9.2008
00:00:00
- 759 Návrh na voľbu člena Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 759). (Tajné hlasovanie.). Hlasovanie o voľbe člena Dozornej rady Fondu národného majetku SR:
10.9.2008
00:00:00
- 759 Návrh na voľbu člena Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 759). (Tajné hlasovanie.). Hlasovanie o voľbe člena Dozornej rady Fondu národného majetku SR
10.9.2008
11:15:18
21 766 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (tlač 766) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
10.9.2008
11:16:35
22 766 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (tlač 766) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
10.9.2008
11:17:50
23 720 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 720) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
10.9.2008
11:18:53
24 720 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 720) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
10.9.2008
11:20:19
25 743 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 743) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
10.9.2008
11:21:24
26 743 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 743) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
10.9.2008
11:22:20
27 723 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 723) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
10.9.2008
11:23:19
28 723 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 723) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
10.9.2008
11:24:17
29 724 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 724) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
10.9.2008
11:25:27
30 724 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 724) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
10.9.2008
11:26:27
31 725 Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 (tlač 725) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
10.9.2008
11:27:30
32 725 Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 (tlač 725) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
10.9.2008
11:28:36
33 726 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 726) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
10.9.2008
11:29:39
34 726 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 726) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
10.9.2008
11:31:03
35 699 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) - tlač 699 - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
10.9.2008
11:32:15
36 700 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii (Prüm, 27. máj 2005) - tlač 700 - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 36
10.9.2008
11:33:13
37 735 Vládny návrh zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti) - tlač 735 - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
10.9.2008
11:34:06
38 735 Vládny návrh zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti) - tlač 735 - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
10.9.2008
11:35:17
39 687 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 687) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
10.9.2008
11:36:08
40 687 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 687) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
10.9.2008
11:36:59
41 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 715) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
10.9.2008
11:37:56
42 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 715) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
10.9.2008
11:39:01
43 716 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 716) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
10.9.2008
11:39:51
44 716 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 716) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
10.9.2008
11:40:44
45 717 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 717) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
10.9.2008
11:41:36
46 717 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 717) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
10.9.2008
11:42:45
47 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
10.9.2008
11:44:07
48 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.