Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
31.1.2006
13:31:42
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
31.1.2006
13:32:26
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
31.1.2006
13:39:52
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Cabaja na doplnenie programu. Hlasovanie č. 3
31.1.2006
13:40:56
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jaduš, 1. návrh na doplnenie programu. Hlasovanie č. 4
31.1.2006
13:41:43
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jaduš, 2. návrh na doplnenie programu. Hlasovanie č. 5
31.1.2006
13:42:32
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl, Ševca na doplnenie programu. Hlasovanie č. 6
31.1.2006
13:44:01
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tóthová, 1. návrh na doplnenie programu. Hlasovanie č. 7
31.1.2006
13:44:50
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tóthová, 2. návrh na doplnenie programu. Hlasovanie č. 8
31.1.2006
13:46:28
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hoptu na doplnenie programu. Hlasovanie č. 9
31.1.2006
13:47:08
10 Hlasovanie o programe 55. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 10
31.1.2006
13:49:07
11 Hlasovanie o námietke posl. Zalu proti výsledku hlasovania o tlači 1454. Hlasovanie č. 11
31.1.2006
13:50:47
12 1454 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k privatizácii časti majetkových účastí štátu na podnikaní letiskových spoločností Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) a Letisko Košice - Airport Košice, a. s. (tlač 1454). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
31.1.2006
13:51:45
13 1454 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k privatizácii časti majetkových účastí štátu na podnikaní letiskových spoločností Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) a Letisko Košice - Airport Košice, a. s. (tlač 1454). Hlasovanie o doplňujúcom návrhu posl. Maxona, bod C uznesenia. Hlasovanie č. 13
31.1.2006
17:07:31
14 1417 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1417) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 14
31.1.2006
17:08:32
15 1417 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1417) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 15
31.1.2006
17:09:53
16 1417 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1417) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia posl. Fica. Hlasovanie č. 16
31.1.2006
17:11:09
17 1418 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1418) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
31.1.2006
17:12:25
18 1418 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1418) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
31.1.2006
17:13:38
19 1425 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. (tlač 1425) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
31.1.2006
17:14:58
20 1425 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. (tlač 1425) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
31.1.2006
17:16:08
21 1426 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 1426) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
31.1.2006
17:17:29
22 1426 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 1426) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
31.1.2006
17:18:29
23 1427 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (tlač 1427) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
31.1.2006
17:19:34
24 1427 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (tlač 1427) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
31.1.2006
17:20:34
25 1422 Vládny návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
31.1.2006
17:21:48
26 1422 Vládny návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
31.1.2006
17:23:01
27 1409 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 1409) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
31.1.2006
17:24:39
28 1409 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 1409) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
31.1.2006
17:25:42
29 1430 Vládny návrh zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe (tlač 1430) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
31.1.2006
17:27:03
30 1430 Vládny návrh zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe (tlač 1430) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
31.1.2006
17:28:10
31 1436 Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1436) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
31.1.2006
17:29:24
32 1436 Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1436) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
31.1.2006
17:30:49
33 1437 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze (tlač 1437) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
31.1.2006
17:32:16
34 1437 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze (tlač 1437) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
31.1.2006
17:33:26
35 1428 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (tlač 1428) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
31.1.2006
17:34:37
36 1428 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (tlač 1428) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
31.1.2006
17:36:02
37 1432 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 1432) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
31.1.2006
17:37:06
38 1432 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 1432) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
31.1.2006
17:38:26
39 1434 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Bohumila Hanzela na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1434) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
31.1.2006
17:39:51
40 1434 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Bohumila Hanzela na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1434) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
31.1.2006
17:41:27
41 1438 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Dagmar Bollovej a Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 1438) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
1.2.2006
11:07:01
42 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 42
1.2.2006
11:07:38
43 1443 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Černej a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1443) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
1.2.2006
11:08:49
44 1435 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Opaterného, Zuzany Martinákovej a Ľubice Navrátilovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (tlač 1435) - prvé čítania. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
1.2.2006
11:10:08
45 1441 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľubice Navrátilovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1441) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 45
1.2.2006
11:11:46
46 1442 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Patakyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1442) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
1.2.2006
11:12:50
47 1442 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Patakyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1442) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
1.2.2006
11:14:16
48 1444 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1444) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
1.2.2006
11:15:47
49 1444 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1444) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
1.2.2006
11:17:25
50 1445 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1445) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.