Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
6.12.2005
13:12:52
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
6.12.2005
13:27:34
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Martinákovej. Hlasovanie č. 2
6.12.2005
13:28:46
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fica. Hlasovanie č. 3
6.12.2005
13:29:26
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kaliňáka. Hlasovanie č. 4
6.12.2005
13:30:29
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 5
6.12.2005
13:31:30
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 6
6.12.2005
13:32:33
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 7
6.12.2005
13:33:59
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štrofovej. Hlasovanie č. 8
6.12.2005
13:35:08
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vážneho. Hlasovanie č. 9
6.12.2005
13:35:48
10 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 10
6.12.2005
13:59:38
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. T. Mikuša o zaradenie návrhu uznesenia do programu schôdze. Hlasovanie č. 11
6.12.2005
14:00:57
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kondróta. Hlasovanie č. 12
6.12.2005
14:01:55
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Madeja. Hlasovanie č. 13
6.12.2005
14:02:43
14 Hlasovanie o programe 52. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 14
6.12.2005
14:09:45
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vavríka na skrátenie lehoty prerokovania tlače 1336. Hlasovanie č. 15
7.12.2005
09:57:59
16 1303 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 16
7.12.2005
09:58:37
17 1303 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 17
7.12.2005
09:59:38
18 1303 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 18
7.12.2005
10:01:08
19 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Vážneho - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 19
7.12.2005
10:01:46
20 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 20
7.12.2005
10:02:27
21 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Fajnor. Hlasovanie č. 21
7.12.2005
10:03:06
22 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 22
7.12.2005
10:04:03
23 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 23
7.12.2005
10:05:25
24 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 24
7.12.2005
10:06:04
25 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Laššákovej - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 25
7.12.2005
10:07:09
26 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Miššík. Hlasovanie č. 26
7.12.2005
10:07:47
27 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - druhé čítanie. HHlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec. Hlasovanie č. 27
7.12.2005
10:08:34
28 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
7.12.2005
10:09:32
29 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
7.12.2005
10:10:54
30 1346 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1346) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 3. Hlasovanie č. 30
7.12.2005
10:11:30
31 1346 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1346) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
7.12.2005
10:12:23
32 1346 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1346) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
7.12.2005
10:14:02
33 1347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14. Hlasovanie č. 33
7.12.2005
10:14:37
34 1347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2, 5, 9, 10, 12. Hlasovanie č. 34
7.12.2005
10:15:26
35 1347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
7.12.2005
10:16:15
36 1347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
7.12.2005
10:17:33
37 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 3, 5 - 9. Hlasovanie č. 37
7.12.2005
10:18:15
38 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 4, 10. Hlasovanie č. 38
7.12.2005
10:19:13
39 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Sárközy. Hlasovanie č. 39
7.12.2005
10:19:51
40 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Číž. Hlasovanie č. 40
7.12.2005
10:20:39
41 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
7.12.2005
10:21:35
42 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
7.12.2005
10:22:42
43 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2. Hlasovanie č. 43
7.12.2005
10:23:17
44 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
7.12.2005
10:25:23
45 1350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (tlač 1350) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
7.12.2005
10:26:08
46 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1334) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
7.12.2005
10:28:36
47 1336 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1336) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kaliňáka - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 47
7.12.2005
10:29:17
48 1336 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1336) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Pavelku - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 48
7.12.2005
10:31:07
49 1336 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1336) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 5, 7 - 10, 15. Hlasovanie č. 49
7.12.2005
10:31:50
50 1336 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1336) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 6, 11 a 14. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.