Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
25.10.2005
13:11:56
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
25.10.2005
13:12:53
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
25.10.2005
13:33:23
3 Prezentácia. Hlasovanie č. 3
25.10.2005
13:45:54
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jaduš - 1. návrh. Hlasovanie č. 4
25.10.2005
13:46:43
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jaduš - 2. návrh. Hlasovanie č. 5
25.10.2005
13:47:24
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Hort. Hlasovanie č. 6
25.10.2005
13:48:17
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Maxon - 1. návrh. Hlasovanie č. 7
25.10.2005
13:49:05
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Maxon - 2. návrh. Hlasovanie č. 8
25.10.2005
13:50:15
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Tóthová. Hlasovanie č. 9
25.10.2005
13:51:08
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Šulaj. Hlasovanie č. 10
25.10.2005
13:51:58
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu, ktorý podal posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 11
25.10.2005
13:52:50
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu, ktorý podal posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 12
25.10.2005
13:53:43
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu, ktorý podal posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 13
25.10.2005
13:54:34
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 4. návrhu, ktorý podal posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 14
25.10.2005
13:55:31
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Bielik. Hlasovanie č. 15
25.10.2005
13:56:24
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Bollová. Hlasovanie č. 16
25.10.2005
13:57:09
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Číž. Hlasovanie č. 17
25.10.2005
13:58:20
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Tibor Mikuš. Hlasovanie č. 18
25.10.2005
14:00:11
19 Hlasovanie o návrhu programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 19
25.10.2005
14:10:07
20 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
25.10.2005
17:08:15
21 Hlasovanie o návrhu uznesenia NR SR k zmene termínu prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v tlači 1257. Hlasovanie č. 21
25.10.2005
17:10:06
22 1369 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1369). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
25.10.2005
17:11:06
23 1303 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
25.10.2005
17:12:02
24 1303 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
25.10.2005
17:13:13
25 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 25
25.10.2005
17:13:54
26 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - prvé čítanie. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 26
25.10.2005
17:15:07
27 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 27
25.10.2005
17:15:44
28 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
25.10.2005
17:16:56
29 1340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1340) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
25.10.2005
17:18:04
30 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
25.10.2005
17:19:09
31 1345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1345) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
25.10.2005
17:20:09
32 1346 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1346) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
25.10.2005
17:21:12
33 1346 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1346) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
25.10.2005
17:22:27
34 1347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
25.10.2005
17:23:48
35 1347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1347) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
25.10.2005
17:24:46
36 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
25.10.2005
17:25:54
37 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1335) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
25.10.2005
17:26:51
38 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
25.10.2005
17:27:35
39 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
25.10.2005
17:32:26
40 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17. Hlasovanie č. 40
25.10.2005
17:33:08
41 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2, 7, 11, 13. Hlasovanie č. 41
25.10.2005
17:33:51
42 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 16. Hlasovanie č. 42
25.10.2005
17:34:37
43 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antošová. Hlasovanie č. 43
25.10.2005
17:35:18
44 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 44
25.10.2005
17:35:50
45 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vážny. Hlasovanie č. 45
25.10.2005
17:36:29
46 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 46
25.10.2005
17:37:30
47 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
25.10.2005
17:38:31
48 1350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (tlač 1350) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
25.10.2005
17:39:33
49 1350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (tlač 1350) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
25.10.2005
17:40:27
50 1317 Vládny návrh zákona o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (tlač 1317) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.