Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
21.9.2005
10:07:07
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
21.9.2005
10:19:41
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Fico - 1. návrh. Hlasovanie č. 2
21.9.2005
10:20:30
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Fico - 2. návrh. Hlasovanie č. 3
21.9.2005
10:21:07
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Hort. Hlasovanie č. 4
21.9.2005
10:21:52
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Šulaj - 1. návrh. Hlasovanie č. 5
21.9.2005
10:22:45
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Šulaj - 2. návrh. Hlasovanie č. 6
21.9.2005
10:23:26
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Madej - 1. návrh. Hlasovanie č. 7
21.9.2005
10:24:20
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Madej - 2. návrh. Hlasovanie č. 8
21.9.2005
10:25:12
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Jaduš - 1. návrh. Hlasovanie č. 9
21.9.2005
10:26:04
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Jaduš - 2. návrh. Hlasovanie č. 10
21.9.2005
10:26:51
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Jaduš - 4. návrh. Hlasovanie č. 11
21.9.2005
10:27:34
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Jaduš - 4. návrh. Hlasovanie č. 12
21.9.2005
10:28:21
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Ševc. Hlasovanie č. 13
21.9.2005
10:29:19
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Tóthová. Hlasovanie č. 14
21.9.2005
10:30:19
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Ondriáš. Hlasovanie č. 15
21.9.2005
10:31:28
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Hopta. Hlasovanie č. 16
21.9.2005
10:32:32
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Jarjabek - 1. návrh. Hlasovanie č. 17
21.9.2005
10:33:22
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Jarjabek - 2. návrh. Hlasovanie č. 18
21.9.2005
10:34:32
19 Hlasovanie o programe 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 19
21.9.2005
10:35:34
20 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, ktorý podal posl. Hort. Hlasovanie č. 20
21.9.2005
10:41:09
21 1297 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1297). Hlasovanie o návrhu uznesenia - časť A. Hlasovanie č. 21
21.9.2005
10:41:49
22 1297 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1297). Hlasovanie o návrhu uznesenia - časť B. Hlasovanie č. 22
21.9.2005
10:42:26
23 1297 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1297). Hlasovanie o návrhu uznesenia - časť C. Hlasovanie č. 23
21.9.2005
10:43:14
24 1297 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1297). Hlasovanie o návrhu uznesenia - časť D. Hlasovanie č. 24
21.9.2005
11:01:57
25 1219 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1219) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
21.9.2005
11:03:16
26 1219 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1219) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
21.9.2005
11:04:16
27 1279 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 1279) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
21.9.2005
11:05:31
28 1279 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 1279) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
21.9.2005
11:06:56
29 1278 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1278) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
21.9.2005
11:08:16
30 1278 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1278) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
21.9.2005
17:01:41
31 1270 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. (tlač 1270) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
21.9.2005
17:02:53
32 1270 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. (tlač 1270) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
21.9.2005
17:04:05
33 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
21.9.2005
17:05:15
34 1277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
21.9.2005
17:06:24
35 1276 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1276) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
21.9.2005
17:07:50
36 1276 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1276) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
21.9.2005
17:08:56
37 1234 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z. (tlač 1234) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
21.9.2005
17:10:08
38 1234 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z. (tlač 1234) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
21.9.2005
17:11:21
39 1252 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1252) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
21.9.2005
17:12:30
40 1252 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1252) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
21.9.2005
17:13:32
41 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1253) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
21.9.2005
17:14:34
42 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1253) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
21.9.2005
17:15:43
43 1271 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1271) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
21.9.2005
17:17:10
44 1271 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1271) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
21.9.2005
17:18:19
45 1272 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1272) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
21.9.2005
17:19:36
46 1272 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1272) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
21.9.2005
17:20:44
47 1273 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (tlač 1273) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
21.9.2005
17:22:36
48 1273 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (tlač 1273) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
21.9.2005
17:23:43
49 1269 Vládny návrh zákona o výkone väzby (tlač 1269) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Madeja - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 49
21.9.2005
17:24:38
50 1269 Vládny návrh zákona o výkone väzby (tlač 1269) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.