Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
30.11.2004
13:14:15
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
30.11.2004
13:25:09
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Banáša. Hlasovanie č. 2
30.11.2004
13:26:06
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hurbana. Hlasovanie č. 3
30.11.2004
13:27:10
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fica. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 4
30.11.2004
13:27:58
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fica. Hlasovanie č. 5
30.11.2004
13:28:55
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pašku. Hlasovanie č. 6
30.11.2004
13:30:01
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Maxona. Hlasovanie č. 7
30.11.2004
13:31:05
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 8
30.11.2004
13:31:59
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Cabaja. Hlasovanie č. 9
30.11.2004
13:33:06
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tóthová, 1. návrh. Hlasovanie č. 10
30.11.2004
13:34:23
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tóthová, 2. návrh. Hlasovanie č. 11
30.11.2004
13:35:10
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hopta, 1. návrh. Hlasovanie č. 12
30.11.2004
13:36:00
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hopta, 2. návrh. Hlasovanie č. 13
30.11.2004
13:37:03
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štrofovej. Hlasovanie č. 14
30.11.2004
13:38:00
15 Hlasovanie o programe 33. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 15
30.11.2004
17:26:34
16 962 Návrh stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962). Hlasovanie o návrhu uznesenia podanom predsedom NR SR Hrušovským. Hlasovanie č. 16
30.11.2004
17:27:21
17 962 Návrh stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962). Hlasovanie o návrhu uznesenia podanom posl. Lintnerom. Hlasovanie č. 17
30.11.2004
17:28:06
18 962 Návrh stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962). Hlasovanie o návrhu uznesenia zo spoločnej správy. Hlasovanie č. 18
30.11.2004
17:29:06
19 962 Návrh stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962). Hlasovanie o návrhu uznesenia NR SR podanom posl. Mikloškom ku genocíde Arménov v Osmanskej ríši v roku 1915. Hlasovanie č. 19
30.11.2004
17:30:48
20 Návrh stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine po druhom kole prezidentských volieb. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hoptu, stiahnuť prerokúvané uznesenie. Hlasovanie č. 20
30.11.2004
17:31:28
21 Návrh stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine po druhom kole prezidentských volieb. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 21
30.11.2004
18:04:56
22 939 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 939). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
30.11.2004
18:06:39
23 941 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 941). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 23
30.11.2004
18:07:56
24 971 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 971). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 24
30.11.2004
18:09:42
25 945 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 25
30.11.2004
18:11:46
26 947 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 947). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 26
30.11.2004
18:13:41
27 949 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 949). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 27
1.12.2004
11:12:03
28 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Fica na zaradenie nového bodu do programu 33. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 28
1.12.2004
11:14:46
29 940 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
1.12.2004
11:15:40
30 940 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
1.12.2004
11:16:38
31 942 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 942) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
1.12.2004
11:17:32
32 942 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 942) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
1.12.2004
11:18:35
33 972 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 972) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
1.12.2004
11:19:43
34 972 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 972) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
1.12.2004
11:20:51
35 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
1.12.2004
11:21:48
36 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
1.12.2004
11:22:42
37 948 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 948) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
1.12.2004
11:23:33
38 948 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 948) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
1.12.2004
11:24:25
39 950 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
1.12.2004
11:25:19
40 950 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
1.12.2004
11:26:41
41 966 Zákon z 26. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 966) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach p. prezidenta SR 1. až 5. Hlasovanie č. 41
1.12.2004
11:28:35
42 966 Zákon z 26. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 966) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
1.12.2004
11:29:55
43 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 4, 6. Hlasovanie č. 43
1.12.2004
11:30:50
44 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bollová, 1. návrh. Hlasovanie č. 44
1.12.2004
11:31:29
45 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bollová, 2. návrh. Hlasovanie č. 45
1.12.2004
11:32:09
46 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bollová, 3. návrh. Hlasovanie č. 46
1.12.2004
11:32:58
47 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
1.12.2004
11:34:00
48 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
1.12.2004
11:42:32
49 885 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 885) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
1.12.2004
11:45:03
50 965 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine a do veliteľstva NATO v Sarajeve (tlač 965). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.