Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19.10.2004
13:32:50
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
19.10.2004
13:42:41
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tkáča. Hlasovanie č. 2
19.10.2004
13:44:08
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Šulaja. Hlasovanie č. 3
19.10.2004
13:45:19
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 4
19.10.2004
13:46:34
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 5
19.10.2004
13:47:30
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 6
19.10.2004
13:48:59
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Vážneho. Hlasovanie č. 7
19.10.2004
13:49:48
8 Hlasovanie o programe 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 8
19.10.2004
13:55:39
9 909 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti o predloženie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2005 (tlač 909). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 9
19.10.2004
14:11:13
10 903 Zákon z 10. septembra 2004 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 903) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke p. prezidenta SR uvedenej v bode 1 spoločnej správy. Hlasovanie č. 10
19.10.2004
14:12:05
11 903 Zákon z 10. septembra 2004 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 903) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach p. prezidenta Slovenskej republiky uvedenej v bode 2 a 3 spoločnej správy. Hlasovanie č. 11
19.10.2004
14:13:26
12 903 Zákon z 10. septembra 2004 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 903) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 12
19.10.2004
14:18:40
13 902 Zákon z 9. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 902) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach p. prezidenta Slovenskej republiky uvedené v bodoch 1-9. Hlasovanie č. 13
19.10.2004
14:19:38
14 902 Zákon z 9. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 902) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 14
19.10.2004
17:15:47
15 791 Správa o situácii v Iraku (tlač 791) . Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
19.10.2004
17:17:03
16 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
19.10.2004
17:18:09
17 859 Vládny návrh zákona o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 859) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
19.10.2004
17:19:44
18 885 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 885) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
19.10.2004
17:21:04
19 885 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 885) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
20.10.2004
11:04:16
20 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 33, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56. Hlasovanie č. 20
20.10.2004
11:05:14
21 516 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 21
20.10.2004
11:06:39
22 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 6, 13, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 49, 55, 57. Hlasovanie č. 22
20.10.2004
11:07:39
23 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 7. Hlasovanie č. 23
20.10.2004
11:08:20
24 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Hlasovanie č. 24
20.10.2004
11:09:01
25 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 12. Hlasovanie č. 25
20.10.2004
11:09:45
26 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 15. Hlasovanie č. 26
20.10.2004
11:10:26
27 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 19. Hlasovanie č. 27
20.10.2004
11:11:09
28 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 20. Hlasovanie č. 28
20.10.2004
11:11:47
29 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 21. Hlasovanie č. 29
20.10.2004
11:12:25
30 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 22. Hlasovanie č. 30
20.10.2004
11:13:06
31 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 24. Hlasovanie č. 31
20.10.2004
11:13:53
32 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 25. Hlasovanie č. 32
20.10.2004
11:14:44
33 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 32. Hlasovanie č. 33
20.10.2004
11:15:26
34 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 36. Hlasovanie č. 34
20.10.2004
11:16:22
35 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 37. Hlasovanie č. 35
20.10.2004
11:17:19
36 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 38. Hlasovanie č. 36
20.10.2004
11:18:04
37 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 39. Hlasovanie č. 37
20.10.2004
11:18:52
38 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 42. Hlasovanie č. 38
20.10.2004
11:19:33
39 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 44. Hlasovanie č. 39
20.10.2004
11:20:34
40 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 50. Hlasovanie č. 40
20.10.2004
11:22:10
41 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Vážneho. Hlasovanie č. 41
20.10.2004
11:23:16
42 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Cabaj, 1. návrh - bod 2. Hlasovanie č. 42
20.10.2004
11:23:58
43 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Cabaj, 2. návrh. Hlasovanie č. 43
20.10.2004
11:24:45
44 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Cabaj, 3. návrh. Hlasovanie č. 44
20.10.2004
11:25:57
45 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ondriaš. Hlasovanie č. 45
20.10.2004
11:26:46
46 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Iván Farkas. Hlasovanie č. 46
20.10.2004
11:27:33
47 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Tóthová. Hlasovanie č. 47
20.10.2004
11:28:25
48 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Minárik, bod 1. Hlasovanie č. 48
20.10.2004
11:29:12
49 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Minárik, bod 2. Hlasovanie č. 49
20.10.2004
11:29:55
50 516 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 516) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Minárik, bod 3. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.