Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910...»
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
21.10.2003
13:16:32
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
21.10.2003
13:28:46
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. P. Pašku. Hlasovanie č. 2
21.10.2003
13:29:55
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Blajsko. Hlasovanie č. 3
21.10.2003
13:30:56
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Belohorská - 1. návrh. Hlasovanie č. 4
21.10.2003
13:31:47
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Belohorská - 2. návrh. Hlasovanie č. 5
21.10.2003
13:32:41
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Jarjabek (SND). Hlasovanie č. 6
21.10.2003
13:34:57
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Podracká. Hlasovanie č. 7
21.10.2003
13:35:45
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Vavrík. Hlasovanie č. 8
21.10.2003
13:36:43
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Zubo. Hlasovanie č. 9
21.10.2003
13:38:32
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o programe ako o celku. Hlasovanie č. 10
21.10.2003
13:46:48
11 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
21.10.2003
17:11:00
12 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Hlasovanie č. 12
21.10.2003
17:12:36
13 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Opätovné hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Hlasovanie č. 13
21.10.2003
17:13:59
14 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 7, 11, 13. Hlasovanie č. 14
21.10.2003
17:14:44
15 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 15
21.10.2003
17:16:46
16 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Opakované hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 16
21.10.2003
17:17:50
17 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 19. Hlasovanie č. 17
21.10.2003
17:18:36
18 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Hlasovanie č. 18
21.10.2003
17:19:21
19 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 5. Hlasovanie č. 19
21.10.2003
17:20:13
20 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ondriáš. Hlasovanie č. 20
21.10.2003
17:20:53
21 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hurban. Hlasovanie č. 21
21.10.2003
17:21:49
22 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Malchárek body 1 až 5. Hlasovanie č. 22
21.10.2003
17:22:52
23 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 23
21.10.2003
17:24:04
24 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 256) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24
21.10.2003
17:25:41
25 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 25
21.10.2003
17:26:28
26 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Miklušičák. Hlasovanie č. 26
21.10.2003
17:27:08
27 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Malchárek. Hlasovanie č. 27
21.10.2003
17:27:52
28 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gál, 1. návrh. Hlasovanie č. 28
21.10.2003
17:28:29
29 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gál, 2. návrh. Hlasovanie č. 29
21.10.2003
17:29:11
30 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 30
21.10.2003
17:30:26
31 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 282) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
21.10.2003
17:32:40
32 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-12, 15-17, 20-26. Hlasovanie č. 32
21.10.2003
17:42:44
33 Skúšobné hlasovanie. Hlasovanie č. 33
21.10.2003
17:43:55
34 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Husára - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 34
21.10.2003
17:44:38
35 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 13. Hlasovanie č. 35
21.10.2003
17:45:17
36 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 14. Hlasovanie č. 36
21.10.2003
17:46:02
37 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 19. Hlasovanie č. 37
21.10.2003
17:47:03
38 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 1. návrh. Hlasovanie č. 38
21.10.2003
17:47:46
39 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 2. návrh. Hlasovanie č. 39
21.10.2003
17:48:22
40 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 3. návrh. Hlasovanie č. 40
21.10.2003
17:48:59
41 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 4. návrh. Hlasovanie č. 41
21.10.2003
17:49:37
42 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 5. návrh. Hlasovanie č. 42
21.10.2003
17:50:14
43 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 6. návrh. Hlasovanie č. 43
21.10.2003
17:50:50
44 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drgonec, 7. návrh. Hlasovanie č. 44
21.10.2003
17:51:37
45 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Malchárek 1, 2 a 3. návrh. Hlasovanie č. 45
21.10.2003
17:52:28
46 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 46
21.10.2003
17:53:45
47 263 Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 263) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
21.10.2003
18:01:32
48 442 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 442). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 48
21.10.2003
18:03:15
49 438 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti o predloženie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2004 (tlač 438). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
21.10.2003
18:04:31
50 384 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 384) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.