Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.9.2003
10:12:40
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
9.9.2003
11:07:05
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žiaka - 1. návrh. Hlasovanie č. 2
9.9.2003
11:08:08
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žiaka - 2. návrh. Hlasovanie č. 3
9.9.2003
11:09:02
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Tkáča. Hlasovanie č. 4
9.9.2003
11:09:43
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Sabolovej. Hlasovanie č. 5
9.9.2003
11:10:31
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. J. Šimka. Hlasovanie č. 6
9.9.2003
11:11:39
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hoptu. Hlasovanie č. 7
9.9.2003
11:12:26
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Malchárka. Hlasovanie č. 8
9.9.2003
11:35:46
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Fica - 1. návrh, aby sa prerokovali tlače: 341, 361, 355, 336, 316, 285, 290,354 v utorok 16. 9. 2003. Hlasovanie č. 9
9.9.2003
11:36:56
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Fica - 2. návrh. Hlasovanie č. 10
9.9.2003
11:38:18
11 Hlasovanie o programe 17. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 11
9.9.2003
14:15:33
12 Hlasovanie o návrhu uznesenia k vzdaniu sa funkcie poslanca Imricha Béreša. Hlasovanie č. 12
9.9.2003
14:17:06
13 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov NR SR. Hlasovanie č. 13
9.9.2003
14:24:46
14 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR a stálych delegácií NR SR v medzinárodných parlamentných organizáciách. Ako o celku s doplnkom posl. Cabaja. Hlasovanie č. 14
9.9.2003
14:32:00
15 372 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 372) Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
9.9.2003
15:59:23
16 326 Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 326) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
9.9.2003
16:00:52
17 326 Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 326) - prvé čítanie.tl 326 Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
9.9.2003
16:02:10
18 296 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 296) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
9.9.2003
16:03:38
19 296 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 296) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
9.9.2003
16:04:39
20 319 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (tlač 319) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
9.9.2003
16:05:58
21 319 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (tlač 319) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
9.9.2003
16:07:10
22 320 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tlač 320) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
9.9.2003
16:08:37
23 320 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tlač 320) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
9.9.2003
16:09:41
24 321 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 321) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
9.9.2003
16:10:50
25 321 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 321) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
9.9.2003
16:12:32
26 347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 347) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Maxona - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 26
9.9.2003
16:13:14
27 347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 347) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
9.9.2003
16:14:25
28 347 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 347) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
9.9.2003
16:15:27
29 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 29
9.9.2003
16:17:13
30 348 Vládny návrh zákona o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. (tlač 348) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
9.9.2003
16:18:16
31 348 Vládny návrh zákona o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. (tlač 348) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
9.9.2003
16:19:28
32 350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 350) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
9.9.2003
16:21:15
33 350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 350) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
9.9.2003
16:22:18
34 351 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 351) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
9.9.2003
16:23:27
35 351 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 351) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
9.9.2003
16:24:33
36 370 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (tlač 370) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
9.9.2003
16:25:44
37 370 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (tlač 370) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
9.9.2003
17:25:21
38 368 Vládny návrh zákona o dani z príjmov (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Maxona. Hlasovanie č. 38
9.9.2003
17:26:15
39 368 Vládny návrh zákona o dani z príjmov (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
9.9.2003
17:27:36
40 368 Vládny návrh zákona o dani z príjmov (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
10.9.2003
11:40:52
41 363 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 363) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
10.9.2003
11:42:27
42 363 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 363) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
10.9.2003
11:44:28
43 362 Vládny návrh zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (tlač 362) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Čaploviča - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 43
10.9.2003
11:45:27
44 362 Vládny návrh zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (tlač 362) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
10.9.2003
11:46:52
45 362 Vládny návrh zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (tlač 362) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
10.9.2003
11:49:00
46 373 Vládny návrh zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 373) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Čaploviča - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 46
10.9.2003
11:50:38
47 373 Vládny návrh zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 373) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl.Muškovej a posl Krajčiho - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 47
10.9.2003
11:51:36
48 373 Vládny návrh zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 373) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
10.9.2003
11:53:14
49 373 Vládny návrh zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 373) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
10.9.2003
11:58:01
50 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.