Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
50 19.6.2001
13:11:40
122 997 Návrh poslanca NR SR Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 122
50 19.6.2001
13:13:34
123 997 Návrh poslanca NR SR Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 123
51 5.10.2001
10:36:15
511 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Langoš. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 511
52 17.10.2001
11:29:14
18 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Langoša - je potrebná prítomnosť 90 poslancov. Hlasovanie č. 18
52 17.10.2001
11:32:31
20 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Langoša - na schválenie je potrebných 90 hlasov. Hlasovanie č. 20
52 17.10.2001
11:33:38
21 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 21
52 17.10.2001
11:35:02
22 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku - je potrebný súhlas 90 poslancov. Hlasovanie č. 22

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.