Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
28 16.3.2000
10:15:46
83 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení ... (tlač 531) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 83
28 16.3.2000
10:17:42
84 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení ... (tlač 531) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 84
31 12.5.2000
12:19:08
153 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov... (tlač 531) - 2. čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 12.20 hod. Hlasovanie č. 153
31 12.5.2000
12:20:44
154 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov... (tlač 531) - 2. čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - body 1 až 9, 11 až 14. Hlasovanie č. 154
31 12.5.2000
12:21:32
155 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov... (tlač 531) - 2. čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 10. Hlasovanie č. 155
31 12.5.2000
12:22:18
156 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov... (tlač 531) - 2. čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 156
31 12.5.2000
12:23:32
157 531 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov... (tlač 531) - 3.čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 157

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.