Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
53 19.12.2001
11:29:25
435 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 435
53 19.12.2001
11:30:49
436 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 436
54 22.2.2002
10:00:42
434 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl.Delingu, vrátiť návrh na dopracovanie. Hlasovanie č. 434
54 22.2.2002
10:01:49
435 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - 1. návrh. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 435
54 22.2.2002
10:04:14
436 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - 1. návrh. Hlasovanie č. 436
54 22.2.2002
10:05:29
437 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Langoš. Hlasovanie č. 437
54 22.2.2002
10:06:31
438 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 438
54 22.2.2002
10:07:45
439 1260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 439

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.