Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910...»
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18.6.2002
13:11:48
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
18.6.2002
13:39:04
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Sabolová - tlač 1331 (bod 120) prerokovať po euro-zákonoch. Hlasovanie č. 2
18.6.2002
13:40:10
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Ftáčnik - procedurálny návrh, aby sa denne rokovalo do 21.00 hod. Hlasovanie č. 3
18.6.2002
13:41:23
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Ftáčnik - aby sa rokovalo aj po 13. júli 2002. Hlasovanie č. 4
18.6.2002
13:42:42
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Langoš - tlač 1398 (bod 131) prerokovať po euro-zákonoch. Hlasovanie č. 5
18.6.2002
13:44:19
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Tkáča. Hlasovanie č. 6
18.6.2002
13:45:46
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Palko - vypustiť z programu schôdze body 77 a 78 (tlač 1602 a 1603). Hlasovanie č. 7
18.6.2002
13:47:01
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Ambroša. Hlasovanie č. 8
18.6.2002
13:48:04
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Kolláriková - vypustiť z programu schôdze 1. čítania zákonov (netýka sa zákonov v skrátenom legislatívnom konaní). Hlasovanie č. 9
18.6.2002
13:49:20
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 10
18.6.2002
13:50:18
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Fedoročko - bod 113 (tlač 1475) zaradiť pred bod 52. Hlasovanie č. 11
18.6.2002
13:51:17
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Maxon - vypustiť z programu bod 37. Hlasovanie č. 12
18.6.2002
13:52:15
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 1. návrh (rokovanie 61. schôdze v priamom prenose STV). Hlasovanie č. 13
18.6.2002
13:53:15
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 2. návrh (vysielanie rokovania 61.schôdze v STV zo záznamu). Hlasovanie č. 14
18.6.2002
13:54:13
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 3. návrh (priamy prenos STV z vystúpenia prezidenta SR). Hlasovanie č. 15
18.6.2002
13:55:35
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Oberhauser - 1. návrh: informácia vlády SR o plnení uznesenia NR SR č. 1943. Hlasovanie č. 16
18.6.2002
13:56:41
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Oberhauser - 2. návrh: informácia vlády SR o predaji pohľadávok Slovenskej konsolidačnej a.s. Hlasovanie č. 17
18.6.2002
13:58:27
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Oberhauser - 3. návrh: vypustiť z programu schôdze body 75 a 76. Hlasovanie č. 18
18.6.2002
13:59:44
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Rusnáková - zaradiť bod 144 na 20. jún po hodine otázok. Hlasovanie č. 19
18.6.2002
14:01:16
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Paška - ako bod 51 zaradiť informáciu predsedu NKÚ SR. Hlasovanie č. 20
18.6.2002
14:02:30
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Paška - ako bod 52 zaradiť informáciu Predsedu NKÚ o zisteniach NKÚ pri uprednostňovaní najvýhodnejšej ponuky na nákup 30 ľahkých súprav pre Železničnú spoločnosť a.s. zo strany predsedu výberovej komisie Miroslava Dz. Hlasovanie č. 21
18.6.2002
14:03:36
22 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Osuský - bod 46 zaradiť ako posledný bod 61. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 22
18.6.2002
14:05:08
23 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tóthová - bod 125 zaradiť ako bod 51. Hlasovanie č. 23
18.6.2002
14:06:19
24 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Volf - bod 116 (tlač 1542) zaradiť za 57. bod programu schôdze. Hlasovanie č. 24
18.6.2002
14:07:30
25 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Farkas - bod 16 prerokovať ako predposledný euro-zákon, bod 8 ako posledný euro-zákon. Hlasovanie č. 25
18.6.2002
14:08:25
26 Hlasovanie o programe 61. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 26
18.6.2002
17:10:00
27 1491 Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 4, 5, 6. Hlasovanie č. 27
18.6.2002
17:11:04
28 1491 Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Hlasovanie č. 28
18.6.2002
17:12:15
29 1491 Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 7. Hlasovanie č. 29
18.6.2002
17:13:22
30 1491 Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Maňka, 5 návrhov spoločne. Hlasovanie č. 30
18.6.2002
17:14:26
31 1491 Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách (tlač 1491) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
18.6.2002
17:15:27
32 1491 Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách (tlač 1491) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
18.6.2002
17:17:08
33 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 15. Hlasovanie č. 33
18.6.2002
17:18:07
34 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Tatár, 4 návrhy. Hlasovanie č. 34
18.6.2002
17:19:05
35 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
18.6.2002
17:20:18
36 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
18.6.2002
17:21:53
37 1466 Vládny návrh zákona o burze cenných papierov (tlač 1466) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-7, 9-10, 12-43. Hlasovanie č. 37
18.6.2002
17:23:13
38 1466 Vládny návrh zákona o burze cenných papierov (tlač 1466) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 8, 11. Hlasovanie č. 38
18.6.2002
17:24:15
39 1466 Vládny návrh zákona o burze cenných papierov (tlač 1466) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
18.6.2002
17:25:29
40 1466 Vládny návrh zákona o burze cenných papierov (tlač 1466) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
18.6.2002
17:27:02
41 1477 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 1477) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-4. Hlasovanie č. 41
18.6.2002
17:27:59
42 1477 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 1477) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 42
18.6.2002
17:29:17
43 1477 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 1477) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
18.6.2002
17:31:20
44 1499 Vládny návrh zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-8. Hlasovanie č. 44
18.6.2002
17:32:19
45 1499 Vládny návrh zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9, čl. 6. Hlasovanie č. 45
18.6.2002
17:33:38
46 1499 Vládny návrh zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9, čl. 7. Hlasovanie č. 46
18.6.2002
17:34:33
47 1499 Vládny návrh zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Maňka. Hlasovanie č. 47
18.6.2002
17:35:32
48 1499 Vládny návrh zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
18.6.2002
17:39:29
49 1484 Vládny návrh zákona o účtovníctve (tlač 1484) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 49
18.6.2002
17:40:21
50 1484 Vládny návrh zákona o účtovníctve (tlač 1484) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.