Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.3.2002
09:18:30
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
13.3.2002
09:46:19
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Maxona. Hlasovanie č. 2
13.3.2002
09:47:35
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 3
13.3.2002
09:48:35
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tatára. Hlasovanie č. 4
13.3.2002
09:49:50
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 1. návrh. Hlasovanie č. 5
13.3.2002
09:50:56
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 2. návrh. Hlasovanie č. 6
13.3.2002
09:51:56
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 3. návrh. Hlasovanie č. 7
13.3.2002
09:53:00
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 4. návrh. Hlasovanie č. 8
13.3.2002
09:54:26
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Fica. Hlasovanie č. 9
13.3.2002
09:55:32
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 1. návrh. Hlasovanie č. 10
13.3.2002
09:56:29
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 2. návrh. Hlasovanie č. 11
13.3.2002
09:57:21
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 3. návrh. Hlasovanie č. 12
13.3.2002
09:58:09
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 4. návrh. Hlasovanie č. 13
13.3.2002
09:59:03
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 5. návrh. Hlasovanie č. 14
13.3.2002
10:00:02
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 6. návrh. Hlasovanie č. 15
13.3.2002
10:00:58
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 7. návrh. Hlasovanie č. 16
13.3.2002
10:01:52
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera - 8. návrh. Hlasovanie č. 17
13.3.2002
10:02:55
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Bárdosa - vypustiť z programu bod 75, tlač 1333. Hlasovanie č. 18
13.3.2002
10:03:55
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Bárdosa - vypustiť z programu bod 106, tlač 1399. Hlasovanie č. 19
13.3.2002
10:05:21
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhauser - 1. návrh. Hlasovanie č. 20
13.3.2002
10:06:25
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 2. návrh. Hlasovanie č. 21
13.3.2002
10:07:29
22 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 3. návrh. Hlasovanie č. 22
13.3.2002
10:08:43
23 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 4. návrh. Hlasovanie č. 23
13.3.2002
10:10:07
24 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej - 1. návrh. Hlasovanie č. 24
13.3.2002
10:11:08
25 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej - 2. návrh. Hlasovanie č. 25
13.3.2002
10:12:01
26 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej - 3. návrh. Hlasovanie č. 26
13.3.2002
10:13:06
27 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Zelníka. Hlasovanie č. 27
13.3.2002
10:14:02
28 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Šeptáka - vypustiť bod 7, tlač 1359. Hlasovanie č. 28
13.3.2002
10:14:02
29 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Finďa. Hlasovanie č. 29
13.3.2002
10:15:55
30 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Maňku. Hlasovanie č. 30
13.3.2002
10:16:46
31 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku - 1. návrh. Hlasovanie č. 31
13.3.2002
10:17:47
32 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku - 2. návrh. Hlasovanie č. 32
13.3.2002
10:18:57
33 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera. Hlasovanie č. 33
13.3.2002
10:19:59
34 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Baca. Hlasovanie č. 34
13.3.2002
10:21:03
35 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej - 1. návrh. Hlasovanie č. 35
13.3.2002
10:22:02
36 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej - 2. návrh. Hlasovanie č. 36
13.3.2002
10:23:26
37 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera. Hlasovanie č. 37
13.3.2002
10:41:29
38 Hlasovanie o programe 57. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 38
13.3.2002
10:42:24
39 Hlasovanie o určení dňa skončenia 57. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 39
13.3.2002
10:43:50
40 Hlasovanie o návrhu, aby v NR SR mohol vystúpiť predseda Európskeho parlamentu. Hlasovanie č. 40
13.3.2002
11:19:33
41 Prezentácia. Hlasovanie č. 41
13.3.2002
11:21:11
42 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hamžíka, aby rozprava k informácii bola pre zástupocov klubov a nezávislých poslancov v dĺžke max. 10 minút. Hlasovanie č. 42
13.3.2002
15:04:47
43 Prezentácia. Hlasovanie č. 43
13.3.2002
15:07:29
44 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu na uznesenie, ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 44
13.3.2002
15:08:50
45 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu na uznesenie, ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 45
13.3.2002
15:10:00
46 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu na uznesenie, bod a.) , ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 46
13.3.2002
15:11:06
47 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu na uznesenie, bod b.) , ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 47
13.3.2002
15:12:04
48 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu na uznesenie, bod c.) , ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 48
13.3.2002
15:13:07
49 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu na uznesenie, bod d.) , ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 49
13.3.2002
15:14:12
50 Komplexná informácia vlády Slovenskej republiky o stave a situácii v nebankových finančných subjektoch a vykonaných opatreniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu na uznesenie, bod e.) , ktoré predložil posl. Hamžík. Hlasovanie č. 50
12345678910

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.