Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
29.1.2002
13:23:30
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
29.1.2002
13:52:32
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Tkáč. Hlasovanie č. 2
29.1.2002
13:53:36
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Paška. Hlasovanie č. 3
29.1.2002
13:54:43
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Juriš: 1. návrh. Hlasovanie č. 4
29.1.2002
13:55:51
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Juriš: 2.návrh. Hlasovanie č. 5
29.1.2002
13:56:55
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Bárdos: vypustiť z programu schôdze bod 7, tlač 1291. Hlasovanie č. 6
29.1.2002
13:58:07
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Rusnák - preložiť bod 7 ako 3. bod na deň 5.2.2002. Hlasovanie č. 7
29.1.2002
13:59:44
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 1. návrh. Hlasovanie č. 8
29.1.2002
14:00:41
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 2. návrh. Hlasovanie č. 9
29.1.2002
14:01:50
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 3. návrh. Hlasovanie č. 10
29.1.2002
14:02:52
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 4. návrh. Hlasovanie č. 11
29.1.2002
14:04:15
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 5. návrh. Hlasovanie č. 12
29.1.2002
14:05:47
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 6. návrh. Hlasovanie č. 13
29.1.2002
14:06:46
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Jarjabek: 7. návrh. Hlasovanie č. 14
29.1.2002
14:07:39
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Volf. Hlasovanie č. 15
29.1.2002
14:08:52
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Osuský, zaradiť do rokovania tlač 1295. Hlasovanie č. 16
29.1.2002
14:09:55
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Nagy, vypustiť z rokovania bod 107, tlač 1333. Hlasovanie č. 17
29.1.2002
14:10:54
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Prokeš. Hlasovanie č. 18
29.1.2002
14:11:49
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Cuper. Hlasovanie č. 19
29.1.2002
14:12:54
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Šepták. Hlasovanie č. 20
29.1.2002
14:14:06
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Tóthová: 1. návrh. Hlasovanie č. 21
29.1.2002
14:15:06
22 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Tóthová: 2. návrh. Hlasovanie č. 22
29.1.2002
14:16:12
23 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Kolláriková: 1. návrh. Hlasovanie č. 23
29.1.2002
14:17:15
24 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Cuper: 2.návrh. Hlasovanie č. 24
29.1.2002
14:18:15
25 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Kolláriková: 2.návrh. Hlasovanie č. 25
29.1.2002
14:19:56
26 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Oberhauser. Hlasovanie č. 26
29.1.2002
14:21:07
27 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Tóthová: 3. návrh. Hlasovanie č. 27
29.1.2002
14:22:28
28 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Hofbauer. Hlasovanie č. 28
29.1.2002
14:23:34
29 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky - posl. Tkáč. Hlasovanie č. 29
29.1.2002
14:24:39
30 Hlasovanie o programe 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 30
29.1.2002
14:31:53
31 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Hlasovanie o nastúpení p.Gabriela Karlína na zaniknutý mandát posl. Dušana Slobodníka. Hlasovanie č. 31
29.1.2002
14:37:19
32 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Hlasovanie o nastúpení p.Marcely Pčolinskej na spočívajúci mandát p. Jána Fígeľa. Hlasovanie č. 32
29.1.2002
14:42:22
33 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Hlasovanie o nastúpení p.Bartolomeja Baka na zaniknutý mandát posl. Petra Chudíka. Hlasovanie č. 33
29.1.2002
14:47:31
34 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Hlasovanie o nastúpení p. Vladimíra Pavelku na zaniknutý mandát posl. Jozefa Tarčáka. Hlasovanie č. 34
29.1.2002
15:13:49
35 Prezentácia. Hlasovanie č. 35
29.1.2002
15:17:47
36 1351 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1351). Hlasovanie o návrhu, aby sa o voľbe hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 36
29.1.2002
15:18:56
37 1351 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1351). Hlasovanie o voľbe poslancov do výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 37
29.1.2002
15:24:14
38 1339 Návrh volebného poriadku na voľbu a odvolávanie verejného ochrancu práv (tlač 1339). Hlasovanie o návrhu uznesenia. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 38
29.1.2002
15:25:59
39 1339 Návrh volebného poriadku na voľbu a odvolávanie verejného ochrancu práv (tlač 1339). Hlasovanie o návrhu uznesenia. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 39
29.1.2002
15:58:52
40 Prezentácia. Hlasovanie č. 40
29.1.2002
16:01:41
41 1339 Návrh volebného poriadku na voľbu a odvolávanie verejného ochrancu práv (tlač 1339). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 41
29.1.2002
16:24:08
42 1349 Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1349). Hlasovanie o návrhu uznesenia. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 42
29.1.2002
16:26:00
43 1349 Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1349). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 43
29.1.2002
16:28:03
44 Hlasovanie o voľbe posl. B. Schmögnerovej do výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 44
29.1.2002
17:00:06
45 1350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1350) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
29.1.2002
17:01:37
46 1350 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1350) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
29.1.2002
17:03:22
47 Hlasovanie o voľbe posl. B. Schmögnerovej do výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 47
29.1.2002
17:04:37
48 Hlasovanie o voľbe posl. B. Schmögnerovej do výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 48
29.1.2002
17:11:08
49 1139 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 49
29.1.2002
17:12:29
50 1139 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 50
12345678910

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.