Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
17.10.2001
10:40:12
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
17.10.2001
10:58:04
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh poslanca Bohunického. Hlasovanie č. 2
17.10.2001
10:59:52
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1.návrhu poslanca Fica. Hlasovanie č. 3
17.10.2001
11:01:07
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2.návrhu poslanca Fica. Hlasovanie č. 4
17.10.2001
11:02:42
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Brňáka. Hlasovanie č. 5
17.10.2001
11:04:06
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu poslanca Mesiarika. Hlasovanie č. 6
17.10.2001
11:05:15
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu poslanca Mesiarika. Hlasovanie č. 7
17.10.2001
11:06:55
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Palacku. Hlasovanie č. 8
17.10.2001
11:08:17
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Tkáča. Hlasovanie č. 9
17.10.2001
11:09:38
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Zelníka. Hlasovanie č. 10
17.10.2001
11:11:09
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslankyne Tóthovej. Hlasovanie č. 11
17.10.2001
11:12:27
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Krajčiho. Hlasovanie č. 12
17.10.2001
11:13:36
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Cupera. Hlasovanie č. 13
17.10.2001
11:15:03
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu poslanca Maňku. Hlasovanie č. 14
17.10.2001
11:16:13
15 Hlasovanie o programe 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 15
17.10.2001
11:20:47
16 1215 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti o predloženie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2002 (tlač 1215). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
17.10.2001
11:25:41
17 1203 Návrh na schválenie utvorenia poslaneckého klubu - Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu (1203). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
17.10.2001
11:29:14
18 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Langoša - je potrebná prítomnosť 90 poslancov. Hlasovanie č. 18
17.10.2001
11:31:25
19 Prezentácia. Hlasovanie č. 19
17.10.2001
11:32:31
20 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Langoša - na schválenie je potrebných 90 hlasov. Hlasovanie č. 20
17.10.2001
11:33:38
21 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 21
17.10.2001
11:35:02
22 997 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku - je potrebný súhlas 90 poslancov. Hlasovanie č. 22
17.10.2001
11:36:58
23 Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal poslanec Langoš. Hlasovanie č. 23
17.10.2001
11:39:09
24 1091 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1091) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 24
17.10.2001
11:40:57
25 1147 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1147) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
17.10.2001
11:44:19
26 1214 Návrh na voľbu člena predstavenstva Národného úradu práce (tlač 1214). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba konala verejným hlasovaním. Hlasovanie č. 26
17.10.2001
11:45:32
27 1214 Návrh na voľbu člena predstavenstva Národného úradu práce (tlač 1214). Hlasovanie o voľbe Magdalény Mellenovej. Hlasovanie č. 27
17.10.2001
11:56:04
28 1136 Návrh na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného československého práporu v rámci síl KFOR (tlač 1136). Hlasovanie o návrhu poslanca Mórica - NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 28
17.10.2001
11:57:22
29 1136 Návrh na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného československého práporu v rámci síl KFOR (tlač 1136). Hlasovanie o návrhu poslanca Mórica. Hlasovanie č. 29
17.10.2001
11:58:18
30 1136 Návrh na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného československého práporu v rámci síl KFOR (tlač 1136). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 30
17.10.2001
18:30:59
31 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 31
17.10.2001
18:33:33
32 1096 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (tlač 1096) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
17.10.2001
18:35:56
33 1101 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o národnom kultúrnom dedičstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
17.10.2001
18:37:34
34 1128 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Palacku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1128) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 34
17.10.2001
18:38:30
35 1128 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Palacku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1128) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
17.10.2001
18:40:03
36 1129 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1129) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 36
17.10.2001
18:41:04
37 1129 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1129) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
17.10.2001
18:42:55
38 1129 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1129) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
17.10.2001
18:44:18
39 1142 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (tlač 1142) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
17.10.2001
18:45:25
40 1142 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (tlač 1142) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
17.10.2001
18:47:44
41 1141 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov (tlač 1141) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
18.10.2001
09:28:44
42 Prezentácia. Hlasovanie č. 42
18.10.2001
09:29:44
43 1045 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 23. Hlasovanie č. 43
18.10.2001
09:30:46
44 1045 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
18.10.2001
09:32:12
45 1045 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
18.10.2001
10:49:03
46 1104 Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1104) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body ako uviedol spoločný spravodajca. Hlasovanie č. 46
18.10.2001
10:50:05
47 1104 Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1104) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 2, 32, 34, 37, 38, 41. Hlasovanie č. 47
18.10.2001
10:51:06
48 1104 Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1104) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
18.10.2001
10:52:45
49 1104 Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1104) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
18.10.2001
11:17:07
50 1098 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti (tlač 1098) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 11, 13, 14, 16 až 27, 29 a 30. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.