Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
12.6.2001
13:12:52
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
12.6.2001
13:39:18
2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Langoša - zaradiť do programu tlač 997. Hlasovanie č. 2
12.6.2001
13:42:48
3 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Kollárikovej - stiahnuť body 69 - tlač 959 a 70 - tlač 990 z programu schôdze. Hlasovanie č. 3
12.6.2001
13:46:22
4 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Bajana - preradiť bod 13 - tlač 1024, na septembrovú schôdzu. Hlasovanie č. 4
12.6.2001
13:47:32
5 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Slafkovského - zaradiť tlač 696, novela o dani z príjmu. Hlasovanie č. 5
12.6.2001
13:48:36
6 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tkáča - preložiť na septembrovú schôdzu bod 48,49 a 50 - tlač 926, 924 a 925. Hlasovanie č. 6
12.6.2001
13:49:56
7 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Šebeja - zaradiť ako bod 8 posl. návrh o elektronickom podpise - tlač 984. Hlasovanie č. 7
12.6.2001
13:51:10
8 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku - vypustiť bod 28 - tlač 918 z programu schôdze. Hlasovanie č. 8
12.6.2001
13:52:18
9 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku - zaradiť do programu ako bod 28 tlač 995. Hlasovanie č. 9
12.6.2001
13:53:24
10 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tatára - zaradiť do programu ako bod 22 tlač 944. Hlasovanie č. 10
12.6.2001
13:54:30
11 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tatára - preložiť bod 8 - tlač 1027 na septembrovú schôdzu za poslanecký návrh o elektronickom podpise. Hlasovanie č. 11
12.6.2001
13:55:48
12 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Slobodníka. Hlasovanie č. 12
12.6.2001
13:56:52
13 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 1.návrh. Hlasovanie č. 13
12.6.2001
13:57:56
14 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 2.návrh. Hlasovanie č. 14
12.6.2001
13:59:16
15 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera - presunúť na septembrovú schôdzu body 69,70 - tlač 958,959. Hlasovanie č. 15
12.6.2001
14:00:26
16 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera - zaradiť ako bod 72 Všeobecnú informáciu o súčasnej situácii v masových médiách. Hlasovanie č. 16
12.6.2001
14:01:24
17 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 1.návrh. Hlasovanie č. 17
12.6.2001
14:02:24
18 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 2.návrh - priamy prenos STV z 50. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 18
12.6.2001
14:03:20
19 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 3.návrh-priamy prenos STV z rokovania o bodoch 69,70 - tlač 958,959. Hlasovanie č. 19
12.6.2001
14:04:22
20 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej - správa vlády o dopade tzv. ekonomických balíčkov na obyvateľstvo. Hlasovanie č. 20
12.6.2001
14:05:32
21 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Belohorskej - o zaradení informácie MZV SR o stanovisku k pripravovanému zákonu o zahraničných maďaroch. Hlasovanie č. 21
12.6.2001
14:06:22
22 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 22
12.6.2001
14:07:22
23 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Gašparoviča. Hlasovanie č. 23
12.6.2001
14:08:36
24 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Benkovského - zaradiť ako bod 31 tlač 975. Hlasovanie č. 24
12.6.2001
14:09:40
25 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Budaja - preradiť body 32,33 tlač 698-I, 699-I na októbrovú schôdzu. Hlasovanie č. 25
12.6.2001
14:10:56
26 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Mórica - zaradiť informáciu vlády SR o predaji akcií SPP. Hlasovanie č. 26
12.6.2001
14:12:02
27 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 50.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera - informáciu o stave súdnictva na Slovensku. Hlasovanie č. 27
12.6.2001
14:13:04
28 Hlasovanie o programe 43. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 28
12.6.2001
14:15:44
29 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Langoša o zaradení tlače 997 do programu schôdze. Hlasovanie č. 29
12.6.2001
14:21:08
30 Hlasovanie o návrhu posl. Rusnáka aby boli presunuté na septembrovú schôdzu body 14,15,16,17,18,19,20,21 - tlač 1038,1039,1040,1041,1042,1043,1025,1048. Hlasovanie č. 30
12.6.2001
14:22:30
31 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. J.Rusnáka - rokovať po 19.00 hod. max. do 21.00 hod. každý rokovací deň okrem piatku. Hlasovanie č. 31
12.6.2001
14:33:20
32 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Brocku, aby boli z rokovania 50.schôdze vypustené vládne návrhy zákonov v 1.čítaní. Hlasovanie č. 32
12.6.2001
15:20:42
33 1020 Vládny návrh zákona o poštových službách (tlač 1020) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.28 hod. Hlasovanie č. 33
12.6.2001
15:23:26
34 1020 Vládny návrh zákona o poštových službách (tlač 1020) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.31 hod. Hlasovanie č. 34
12.6.2001
19:56:10
35 1009 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1009) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
12.6.2001
19:57:32
36 1009 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1009) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
12.6.2001
19:58:54
37 1020 Vládny návrh zákona o poštových službách (tlač 1020) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
12.6.2001
20:00:20
38 1020 Vládny návrh zákona o poštových službách (tlač 1020) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
12.6.2001
20:02:04
39 1012 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 1012) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
12.6.2001
20:03:24
40 1012 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 1012) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
12.6.2001
20:04:54
41 1026 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (tlač 1026) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
12.6.2001
20:06:54
42 1026 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (tlač 1026) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
12.6.2001
20:08:32
43 1017 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1017) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
12.6.2001
20:10:16
44 1017 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1017) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
12.6.2001
20:11:40
45 1035 Vládny návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (tlač 1035) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
12.6.2001
20:13:32
46 1035 Vládny návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (tlač 1035) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
12.6.2001
20:14:56
47 1029 Vládny návrh zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1029) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
12.6.2001
20:17:10
48 1029 Vládny návrh zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1029) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
12.6.2001
20:18:34
49 1006 Vládny návrh zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady (tlač 1006) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
12.6.2001
20:20:04
50 1006 Vládny návrh zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady (tlač 1006) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
12345678

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.