Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.5.2001
13:08:10
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
9.5.2001
14:29:16
2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cabaja - vytvoriť dočasnú komisiu NR SR podľa § 61 zákona o rokovacom poriadku. Hlasovanie č. 2
9.5.2001
14:30:34
3 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Ošvátha - správa o činnosti vojenského spravodajstva za rok 2000. Hlasovanie č. 3
9.5.2001
14:32:24
4 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Siteka - zaradiť správu o výsledku kontrolnej činnosti úradu vlády SR za rok 2000. Hlasovanie č. 4
9.5.2001
14:33:34
5 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 5
9.5.2001
14:34:36
6 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 1.návrh (priamy prenos STV z celej 48.schôdze NR SR). Hlasovanie č. 6
9.5.2001
14:35:42
7 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 2.návrh (bod 98 a 99). Hlasovanie č. 7
9.5.2001
14:37:10
8 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 3.návrh. Hlasovanie č. 8
9.5.2001
14:38:08
9 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 4.návrh. Hlasovanie č. 9
9.5.2001
14:39:10
10 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 5.návrh. Hlasovanie č. 10
9.5.2001
14:40:12
11 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - 6.návrh. Hlasovanie č. 11
9.5.2001
14:42:34
12 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 1.návrh. Hlasovanie č. 12
9.5.2001
14:43:44
13 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 2.návrh. Hlasovanie č. 13
9.5.2001
14:44:52
14 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Záborskej - aby body 9. a 10 boli zaradené do rokovania 16.5.2001. Hlasovanie č. 14
9.5.2001
14:46:06
15 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Sabolovej - aby bod 51 bol prerokovaný 15.5.2001 ako prvý bod rokovania. Hlasovanie č. 15
9.5.2001
14:47:06
16 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Andrassyho - aby bod 69 bol prerokovaný 18.5.2001 o 9.00 hod. Hlasovanie č. 16
9.5.2001
14:48:08
17 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Andrassyho - aby bod 84 bol vypustený z programu schôdze. Hlasovanie č. 17
9.5.2001
14:49:10
18 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Andrassyho - zaradiť bod informáciu o ekonomických a hospodárskych dopadoch po zavedení víz s Ruskom. Hlasovanie č. 18
9.5.2001
14:50:10
19 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera - všeobecná rozprava o situácii v slovenských médiách. Hlasovanie č. 19
9.5.2001
14:52:04
20 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu programu 48.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Gašparoviča - zaradiť informáciu k odchodu Rómov do zahraničia. Hlasovanie č. 20
9.5.2001
14:53:36
21 Hlasovanie o programe 48. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 21
9.5.2001
15:00:16
22 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o uprázdnení mandátu poslanca NR SR a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
9.5.2001
15:07:50
23 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.11 hod. Hlasovanie č. 23
9.5.2001
15:09:32
24 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila verejne a hlasovanie o návrhoch bolo samostatné. Hlasovanie č. 24
9.5.2001
15:10:36
25 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o voľbe posl. Slafkovského za člena ÚPV NR SR. Hlasovanie č. 25
9.5.2001
15:11:36
26 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o voľbe posl. Hamžíka za člena Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR. Hlasovanie č. 26
9.5.2001
15:14:56
27 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o návrhu, aby sa o odvolaní a voľbe hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 27
9.5.2001
15:16:00
28 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o časti A a B. Hlasovanie č. 28
9.5.2001
15:17:34
29 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Andrassyho za člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Hlasovanie č. 29
9.5.2001
15:18:38
30 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Hajdúka za člena Výboru NR SR pre ľudské práva a národnosti. Hlasovanie č. 30
9.5.2001
15:19:38
31 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Šeptáka za člena Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Hlasovanie č. 31
9.5.2001
15:20:44
32 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Oravu za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 32
9.5.2001
15:21:48
33 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Prokopoviča za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 33
9.5.2001
15:22:52
34 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Petráka za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 34
9.5.2001
15:23:46
35 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Palka za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 35
9.5.2001
15:24:40
36 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Siteka za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 36
9.5.2001
15:25:44
37 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Lexu za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 37
9.5.2001
15:26:40
38 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Kanisa za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Hlasovanie č. 38
9.5.2001
15:27:32
39 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Jána Šimka za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Hlasovanie č. 39
9.5.2001
15:28:26
40 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Rakúsa za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Hlasovanie č. 40
9.5.2001
17:01:44
41 Prezentácia. Hlasovanie č. 41
9.5.2001
17:02:32
42 Prezentácia. Hlasovanie č. 42
9.5.2001
17:03:40
43 987 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení ... a zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o ... (tlač 987). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 43
9.5.2001
18:26:50
44 988 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v ... (tlač 988) - 1. čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
9.5.2001
18:27:58
45 988 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v ... (tlač 988) - 1. čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
10.5.2001
09:21:10
46 953 Vládny návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 953) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
10.5.2001
09:22:44
47 953 Vládny návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 953) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
10.5.2001
09:24:24
48 961 Vládny návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru (tlač 961) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v ddruhom čítaní. Hlasovanie č. 48
10.5.2001
09:25:48
49 961 Vládny návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru (tlač 961) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
10.5.2001
09:27:14
50 979 Vládny návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 979) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345678

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.