Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
20.3.2001
13:12:20
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
20.3.2001
13:36:50
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Zelníka - 1.návrh. Hlasovanie č. 2
20.3.2001
13:38:12
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Zelníka - 2.návrh. Hlasovanie č. 3
20.3.2001
13:39:22
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Kollárikovej - 1.návrh: vypustiť z rokovania tlač 924. Hlasovanie č. 4
20.3.2001
13:40:30
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Kollárikovej - 2.návrh. Hlasovanie č. 5
20.3.2001
13:42:08
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Siteka. Hlasovanie č. 6
20.3.2001
13:43:16
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Malíkovej. Hlasovanie č. 7
20.3.2001
13:44:32
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej. Hlasovanie č. 8
20.3.2001
13:46:08
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 1.návrh. Hlasovanie č. 9
20.3.2001
13:47:28
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera - 2.návrh. Hlasovanie č. 10
20.3.2001
13:48:38
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Mesiarika. Hlasovanie č. 11
20.3.2001
13:50:20
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Jarjabka o priamom prenose STV zo 46.schôdze NR SR. Hlasovanie č. 12
20.3.2001
13:52:32
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - o priamom prenose STV pri prerokovaní bodu 5. Hlasovanie č. 13
20.3.2001
13:53:36
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - o priamom prenose STV pri prerokovaní bodu 9. Hlasovanie č. 14
20.3.2001
13:54:28
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - o priamom prenose STV pri prerokovaní bodu 14. Hlasovanie č. 15
20.3.2001
13:55:22
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - o priamom prenose STV pri prerokovaní bodu 26. Hlasovanie č. 16
20.3.2001
13:56:38
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - o priamom prenose STV pri prerokovaní bodu 27. Hlasovanie č. 17
20.3.2001
13:57:46
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jarjabka - o priamom prenose STV pri prerokovaní bodu 28. Hlasovanie č. 18
20.3.2001
13:58:42
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Maňku. Hlasovanie č. 19
20.3.2001
13:59:56
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera. Hlasovanie č. 20
20.3.2001
14:01:00
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cabaja - návrh na odvolanie posl. V.Palka z funkcie predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť. Hlasovanie č. 21
20.3.2001
14:02:08
22 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej - 1.návrh. Hlasovanie č. 22
20.3.2001
14:03:02
23 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej - 2.návrh: vypustiť tlač 910. Hlasovanie č. 23
20.3.2001
14:04:24
24 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhauser - 3.návrh. Hlasovanie č. 24
20.3.2001
14:05:44
25 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhauser - 4.návrh. Hlasovanie č. 25
20.3.2001
14:06:50
26 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tatára - zaradiť do programu schôdze tlač 603. Hlasovanie č. 26
20.3.2001
14:07:54
27 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku - 1.návrh. Hlasovanie č. 27
20.3.2001
14:09:20
28 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 46.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku - 2.návrh. Hlasovanie č. 28
20.3.2001
14:10:18
29 Hlasovanie o programe 43. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 29
20.3.2001
14:59:10
30 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce. (tlač 899). Prezentácia. Hlasovanie č. 30
20.3.2001
15:01:40
31 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Prezentácia. Hlasovanie č. 31
20.3.2001
15:34:40
32 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Prezentácia. Hlasovanie č. 32
20.3.2001
15:36:58
33 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Prezentácia. Hlasovanie č. 33
20.3.2001
15:38:18
34 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila verejným hlasovaním a aby sa hlasovalo o každom kandidátovi samostatne. Hlasovanie č. 34
20.3.2001
15:39:30
35 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnancov: Eugen Škultéty. Hlasovanie č. 35
20.3.2001
15:40:22
36 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnancov: Peter Rozložník. Hlasovanie č. 36
20.3.2001
15:41:14
37 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnancov: Milan Vachula. Hlasovanie č. 37
20.3.2001
15:42:14
38 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnancov: Emil Machyna. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.45 hod. Hlasovanie č. 38
20.3.2001
15:43:16
39 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Vojtech Kráľ. Hlasovanie č. 39
20.3.2001
15:44:06
40 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Ivan Ostrihoň. Hlasovanie č. 40
20.3.2001
15:45:08
41 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: František Slavík. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.49 hod. Hlasovanie č. 41
20.3.2001
15:46:06
42 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Dušan Šimka. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.49 hod. Hlasovanie č. 42
20.3.2001
16:16:24
43 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Prezentácia. Hlasovanie č. 43
20.3.2001
16:17:30
44 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Dušan Šimka. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.21 hod. Hlasovanie č. 44
20.3.2001
16:19:14
45 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Dušan Šimka. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.23 hod. Hlasovanie č. 45
21.3.2001
09:08:30
46 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnancov: Emil Machyna. Hlasovanie č. 46
21.3.2001
09:09:26
47 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: František Slavík. Hlasovanie č. 47
21.3.2001
09:10:26
48 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Dušan Šimka. Hlasovanie č. 48
21.3.2001
09:11:14
49 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov predstavenstva NÚP - zástupca zamestnávateľov: Vojtech Valent. Hlasovanie č. 49
21.3.2001
09:12:16
50 899 Návrh na voľbu členov predstavenstva Národného úradu práce a členov dozornej rady Národného úradu práce (tlač 899). Voľba členov dozornej rady NÚP - zástupca zamestnancov: Ján Kren. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.