Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
30.1.2001
13:17:44
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
30.1.2001
13:49:32
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Kalman. Hlasovanie č. 2
30.1.2001
13:51:08
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Mesiarik: 1.návrh - zaradiť tlač 758. Hlasovanie č. 3
30.1.2001
13:53:14
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Mesiarik: 2.návrh. Hlasovanie č. 4
30.1.2001
13:54:24
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Orosz: 1.návrh. Hlasovanie č. 5
30.1.2001
13:55:28
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Orosz: 2.návrh - zlúčiť rozpravu bodov 5,6 a 22,23. Hlasovanie č. 6
30.1.2001
13:57:04
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Paška. Hlasovanie č. 7
30.1.2001
13:58:18
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Maňka. Hlasovanie č. 8
30.1.2001
13:59:22
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Benkovský: 1.návrh - zlúčiť rozpravu k bodom 51,52. Hlasovanie č. 9
30.1.2001
14:00:38
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Benkovský: 2.návrh. Hlasovanie č. 10
30.1.2001
14:01:44
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Jarjabek: 1.návrh. Hlasovanie č. 11
30.1.2001
14:03:00
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Jarjabek: 2.návrh - priamy TV prenos z rokovania o Ústave SR. Hlasovanie č. 12
30.1.2001
14:04:16
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Slavkovská: presun rokovania o Ústave SR na 13.februára 2001. Hlasovanie č. 13
30.1.2001
14:05:26
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Malíková. Hlasovanie č. 14
30.1.2001
14:06:50
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Brňák. Hlasovanie č. 15
30.1.2001
14:08:14
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhauser: 1.návrh. Hlasovanie č. 16
30.1.2001
14:09:16
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhauser: 2.návrh. Hlasovanie č. 17
30.1.2001
14:10:28
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhauser: 3.návrh. Hlasovanie č. 18
30.1.2001
14:11:24
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhauser: 4.návrh. Hlasovanie č. 19
30.1.2001
14:12:30
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Cuper: zaradiť do rokovania tlač 612, 613. Hlasovanie č. 20
30.1.2001
14:13:42
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Volf. Hlasovanie č. 21
30.1.2001
14:14:48
22 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Jasovský: pred bod 53 zaradiť body 42,47. Hlasovanie č. 22
30.1.2001
14:15:58
23 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Kolláriková. Hlasovanie č. 23
30.1.2001
14:17:20
24 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Hofbauer: 1.návrh. Hlasovanie č. 24
30.1.2001
14:18:38
25 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Hofbauer: 2.návrh. Hlasovanie č. 25
30.1.2001
14:20:16
26 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Hofbauer: 3.návrh. Hlasovanie č. 26
30.1.2001
14:21:36
27 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Hofbauer: 4.návrh. Hlasovanie č. 27
30.1.2001
14:22:48
28 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Hofbauer: 5.návrh. Hlasovanie č. 28
30.1.2001
14:23:54
29 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 45.schôdze NR SR. Návrh posl.Cuper: 2.návrh. Hlasovanie č. 29
30.1.2001
14:25:44
30 Hlasovanie o programe 45.schôdze NR SR ako o celku v súlade s schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 30
30.1.2001
14:36:06
31 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 31
30.1.2001
14:49:10
32 894 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 894). Hlasovanie o zaradení poslancov Hoffmanna a Kanisa do Výboru pre obranu a bezpečnosť. Hlasovanie č. 32
30.1.2001
14:50:14
33 894 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 894). Hlasovanie o zaradení posl.Hoffmanna do Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 33
30.1.2001
16:08:22
34 876 Vládny návrh zákona o prokuratúre (tlač 876) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
30.1.2001
16:09:56
35 876 Vládny návrh zákona o prokuratúre (tlač 876) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom. Hlasovanie č. 35
30.1.2001
16:11:30
36 876 Vládny návrh zákona o prokuratúre (tlač 876) - prvé čítanie. Hlasovanie o určení lehoty na prerokovanie vo výboroch. Hlasovanie č. 36
30.1.2001
16:14:40
37 877 Vládny návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (tlač 877) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
30.1.2001
16:15:34
38 877 Vládny návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (tlač 877) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
30.1.2001
16:31:50
39 866 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ... a zákon č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (tlač 866) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.32 hod. Hlasovanie č. 39
30.1.2001
17:20:42
40 881 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 881) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
30.1.2001
17:21:50
41 881 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 881) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
30.1.2001
17:23:20
42 874 Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov (tlač 874) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
30.1.2001
17:25:18
43 874 Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov (tlač 874) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
30.1.2001
17:26:54
44 866 Vládny návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (tlač 866) - 1.čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
30.1.2001
17:28:40
45 866 Vládny návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (tlač 866) - 1.čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
31.1.2001
10:08:26
46 857 Vládny návrh zákona o zlúčení Železničnej polície s Policajným zborom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 857) - prvé čítanie. Hlasovanie o prerušení rokovania o tomto bode a aby sa hlasovanie uskutočnilo po 13.2.2001. Hlasovanie č. 46
31.1.2001
10:22:16
47 Prezentácia. Hlasovanie č. 47
31.1.2001
10:23:44
48 891 Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2001 (tlač 891). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 48
31.1.2001
14:32:44
49 Prezentácia. Hlasovanie č. 49
31.1.2001
14:34:00
50 837 Vládny návrh zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch (tlač 837) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.