Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
17.10.2000
13:05:06
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
17.10.2000
13:16:04
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl.Kalmana. Hlasovanie č. 2
17.10.2000
13:17:38
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl.Hofbauera - vypustiť z programu bod 14, tlač 772. Hlasovanie č. 3
17.10.2000
13:18:58
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl.Števčeka - vypustiť z programu bod 46, tlač 698. Hlasovanie č. 4
17.10.2000
13:19:56
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl.Števčeka - vypustiť z programu bod 47, tlač 699. Hlasovanie č. 5
17.10.2000
13:21:22
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Návrh posl.Nagy - doplniť do programu nový bod. Hlasovanie č. 6
17.10.2000
13:22:38
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhausera - 1.návrh. Hlasovanie č. 7
17.10.2000
13:23:54
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhausera - 2.návrh. Hlasovanie č. 8
17.10.2000
13:25:22
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Návrh posl.Ošvátha. Hlasovanie č. 9
17.10.2000
13:26:32
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 41.schôdze NR SR. Návrh posl.Malíkovej. Hlasovanie č. 10
17.10.2000
13:27:26
11 Hlasovanie o programe 41.schôdze ako o celku. Hlasovanie č. 11
17.10.2000
14:00:50
12 Prezentácia. Hlasovanie č. 12
17.10.2000
14:01:42
13 744 Vládny návrh zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (tlač 744) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
17.10.2000
14:03:28
14 744 Vládny návrh zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (tlač 744) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
17.10.2000
14:34:24
15 764 Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie (tlač 764). Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa voľba uskutočnila verejným hlasovaním. Hlasovanie č. 15
17.10.2000
14:35:22
16 764 Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie (tlač 764). Hlasovanie o voľbe sudcov. Hlasovanie č. 16
17.10.2000
14:40:46
17 800 Návrh uznesenia NR SR k žiadosti o predloženie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2001 (tlač 800). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
17.10.2000
15:02:52
18 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ... SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 759) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
17.10.2000
15:04:32
19 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ... SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 759) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.07 hod. Hlasovanie č. 19
17.10.2000
15:05:34
20 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ... SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 759) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.08 hod. Hlasovanie č. 20
17.10.2000
15:28:46
21 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ... SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 759) - prvé čítanie. Prezentácia. Hlasovanie č. 21
17.10.2000
15:30:00
22 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ... SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 759) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
18.10.2000
10:07:50
23 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu Presperína - presunúť hlasovanie o tlači 760 a 765 na 25.októbra 2000. Hlasovanie č. 23
18.10.2000
10:09:10
24 Hlasovanie o 2.procedurálnom návrhu podpredsedu Presperína - o postupe rokovania 41.schôdze NR SR. Hlasovanie č. 24
18.10.2000
10:20:28
25 766 Vládny návrh zákona o správach finančnej kontroly (tlač 766) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
18.10.2000
10:22:12
26 766 Vládny návrh zákona o správach finančnej kontroly (tlač 766) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
18.10.2000
11:02:44
27 768 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú ďalšie zákony (tlač 768) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
18.10.2000
11:04:16
28 768 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú ďalšie zákony (tlač 768) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
18.10.2000
14:20:08
29 751 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ,SIS, ZVaJS SR a Železničnej polície v znení ... sa zrušuje zákon č.382/1997 Z.z. o ... (tlač 751) - 1.čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej a posl. Krajčiho nepokračovať v rokovaní návrhu zákona. Hlasovanie č. 29
18.10.2000
14:21:34
30 751 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ,SIS, ZVaJS SR a Železničnej polície v znení ... sa zrušuje zákon č.382/1997 Z.z. o ... (tlač 751) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
18.10.2000
14:22:54
31 751 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ,SIS, ZVaJS SR a Železničnej polície v znení ... sa zrušuje zákon č.382/1997 Z.z. o ... (tlač 751) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
18.10.2000
14:39:10
32 710 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 710) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - bod 1. Hlasovanie č. 32
18.10.2000
14:40:10
33 710 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 710) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - bod 2. Hlasovanie č. 33
18.10.2000
14:41:32
34 710 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 710) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
18.10.2000
14:43:00
35 710 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 710) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
18.10.2000
16:54:28
36 745 Návrh poslanca NR SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVaJS SR a ZVaJS SR a ŽP v znení ... (tlač 745) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
18.10.2000
16:56:12
37 745 Návrh poslanca NR SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVaJS SR a ZVaJS SR a ŽP v znení ... (tlač 745) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
18.10.2000
17:31:10
38 753 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 753) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
18.10.2000
17:32:42
39 753 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 753) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
18.10.2000
17:34:42
40 743 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 743) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
18.10.2000
17:35:42
41 743 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 743) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
19.10.2000
08:56:38
42 Skúšobné hlasovanie. Hlasovanie č. 42
19.10.2000
10:35:22
43 772 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 772) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kandráča nepokračovať v rokovaní o návrhu. Hlasovanie č. 43
19.10.2000
10:36:22
44 772 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 772) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
19.10.2000
10:38:14
45 772 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 772) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
19.10.2000
16:57:56
46 Prezentácia. Hlasovanie č. 46
19.10.2000
16:59:42
47 Prezentácia. Hlasovanie č. 47
19.10.2000
17:02:06
48 Prezentácia. Hlasovanie č. 48
19.10.2000
17:03:42
49 782 Písomné odpovede členov vlády SR na interpelácie poslancov NR SR písomne podané predsedovi NR SR do 30. septembra 2000 (tlač 782). NR SR nie je uznášaniaschopná - 17.06 hod. Hlasovanie č. 49
19.10.2000
17:04:48
50 782 Písomné odpovede členov vlády SR na interpelácie poslancov NR SR písomne podané predsedovi NR SR do 30. septembra 2000 (tlač 782). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.