Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
12.9.2000
13:18:24
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
12.9.2000
13:34:58
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Mesiarika na vysielanie priamych prenosov z rokovania schôdzí NR SR v STV. Hlasovanie č. 2
12.9.2000
13:36:12
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Mesiarika na doplnenie programu o návrh uznesenia k priamym prenosom z rokovania NR SR. Hlasovanie č. 3
12.9.2000
13:37:32
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej - 1. návrh. Hlasovanie č. 4
12.9.2000
13:39:02
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej - 2. návrh. Hlasovanie č. 5
12.9.2000
13:42:16
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 6
12.9.2000
13:43:12
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera. Hlasovanie č. 7
12.9.2000
13:44:24
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jasovského. Hlasovanie č. 8
12.9.2000
13:45:44
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 9
12.9.2000
13:49:12
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Kalmana. Hlasovanie č. 10
12.9.2000
13:50:40
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Budaja. Hlasovanie č. 11
12.9.2000
13:52:58
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 36. schôdze NR SR. Hlasovanie o programe ako o celku. Hlasovanie č. 12
12.9.2000
14:01:30
13 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát posl. NR SR a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 13
12.9.2000
14:02:48
14 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát posl. NR SR a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu, aby na neuplatňovaný mandát nastúpil posl. Bajan. Hlasovanie č. 14
12.9.2000
14:10:30
15 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát posl. NR SR a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa berie na vedomie vzdanie sa mandátu posl. Ruskovej. Hlasovanie č. 15
12.9.2000
14:11:38
16 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát posl. NR SR a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu, že na uprázdnený mandát nastupuje posl. Finďo. Hlasovanie č. 16
12.9.2000
14:17:26
17 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby sa hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 17
12.9.2000
14:18:30
18 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby posl.Šagát bol zvolený do výboru pre zdravotníctvo. Hlasovanie č. 18
12.9.2000
14:19:28
19 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby posl.Bajan bol zvolený do výboru pre financie, rozpočet a menu. Hlasovanie č. 19
12.9.2000
14:20:22
20 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). NR SR nie je uznášaniaschopná - 14.20 hod. Hlasovanie č. 20
12.9.2000
14:21:46
21 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby bol posl.Finďo zvolený do výboru pre obranu a bezpečnosť. Hlasovanie č. 21
12.9.2000
14:37:06
22 NR SR nie je uznášaniaschopná - 14.37 hod. Hlasovanie č. 22
12.9.2000
14:39:08
23 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu Hrušovského k zákonom, ktoré predkladá minister Harna. Hlasovanie č. 23
12.9.2000
15:01:02
24 Prezentácia. Hlasovanie č. 24
12.9.2000
15:02:18
25 682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č.264/1999 Z.z. (tlač 682) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.03 hod. Hlasovanie č. 25
12.9.2000
15:03:10
26 682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č.264/1999 Z.z. (tlač 682) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
12.9.2000
15:05:10
27 682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č.264/1999 Z.z. (tlač 682) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
12.9.2000
15:06:48
28 663 Vládny návrh zákona o námornej plavbe (tlač 663) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
12.9.2000
15:08:32
29 663 Vládny návrh zákona o námornej plavbe (tlač 663) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
12.9.2000
15:09:52
30 591 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov (tlač 591) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
12.9.2000
15:11:10
31 591 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov (tlač 591) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
12.9.2000
15:22:02
32 692 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 692) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášania schopná - 15.23 hod. Hlasovanie č. 32
12.9.2000
15:23:30
33 692 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 692) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
12.9.2000
15:24:34
34 692 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 692) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
12.9.2000
15:54:08
35 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.55 hod. Hlasovanie č. 35
12.9.2000
15:56:30
36 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.57 hod. Hlasovanie č. 36
12.9.2000
16:32:32
37 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.32 hod. Hlasovanie č. 37
12.9.2000
16:33:36
38 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.33 hod. Hlasovanie č. 38
12.9.2000
16:52:02
39 Prezentácia. Hlasovanie č. 39
12.9.2000
16:53:06
40 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
12.9.2000
16:54:30
41 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
12.9.2000
16:56:44
42 729 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (tlač 729) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
12.9.2000
16:58:18
43 729 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (tlač 729) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
12.9.2000
16:59:26
44 699 Vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase (tlač 699) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
12.9.2000
17:01:06
45 699 Vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase (tlač 699) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
12.9.2000
17:02:22
46 698 Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii (tlač 698) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
12.9.2000
17:04:00
47 698 Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii (tlač 698) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
12.9.2000
17:59:38
48 Prezentácia. Hlasovanie č. 48
12.9.2000
18:01:40
49 732 Návrh na vyslanie Vojsk Ministerstva vnútra SR na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia SR v roku 2000 (tlač 732). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
12.9.2000
18:03:30
50 638 Návrh na vyslovenie súhlasu NR SR so Zmluvou medzi SR a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi SR a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku,podpísaná v Zakopanom dňa 6.12.1996 (tlač 638)-3.čít. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.