Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.6.2000
13:15:14
1 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 1
13.6.2000
13:16:08
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
13.6.2000
13:34:30
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Cabaja. Hlasovanie č. 3
13.6.2000
13:35:44
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Pašku. Hlasovanie č. 4
13.6.2000
13:37:08
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Kotiana. Hlasovanie č. 5
13.6.2000
13:38:24
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Malíkovej. Hlasovanie č. 6
13.6.2000
13:39:32
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Brňáka. Hlasovanie č. 7
13.6.2000
13:40:52
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Aibekovej. Hlasovanie č. 8
13.6.2000
13:41:58
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Maxona. Hlasovanie č. 9
13.6.2000
13:43:22
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Petráka. Hlasovanie č. 10
13.6.2000
13:45:20
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Cupera - 1.návrh. Hlasovanie č. 11
13.6.2000
13:46:34
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Cupera - 2.návrh. Hlasovanie č. 12
13.6.2000
13:47:48
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Tatár. Hlasovanie č. 13
13.6.2000
13:49:30
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Tóthová. Hlasovanie č. 14
13.6.2000
13:50:54
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Jariabka. Hlasovanie č. 15
13.6.2000
13:52:08
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhausera - 1.návrh. Hlasovanie č. 16
13.6.2000
13:53:16
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhausera - 2.návrh. Hlasovanie č. 17
13.6.2000
13:54:24
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh posl.Oberhausera - 3.návrh. Hlasovanie č. 18
13.6.2000
13:55:32
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 32.schôdze NR SR. Návrh podpredsedu NR Hrušovského. Hlasovanie č. 19
13.6.2000
13:56:38
20 Hlasovanie o programe 32.schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 20
13.6.2000
14:07:52
21 658 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadenie vlastníctva k pozemkom ... (tlač 658). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 21
13.6.2000
14:24:46
22 659 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 659) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
13.6.2000
14:26:16
23 659 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 659) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
13.6.2000
15:09:40
24 642 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 642) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
13.6.2000
15:11:06
25 642 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 642) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
13.6.2000
15:12:04
26 642 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 642) - prvé čítanie. Hlasovanie o určení gestorského výboru. Hlasovanie č. 26
13.6.2000
15:16:00
27 603 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu...a zákon č.180/1995 Z.z. (tlač 603) - 1.čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.15 hod. Hlasovanie č. 27
13.6.2000
15:25:42
28 635 Vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 635) - 1.čítanie NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.18 hod. Hlasovanie č. 28
13.6.2000
15:36:40
29 636 Návrh Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 636) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.38 hod. Hlasovanie č. 29
13.6.2000
16:07:34
30 645 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000 (tlač 645) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl.Bajana nepokračovať v rokovaní o tomto bode programu. Hlasovanie č. 30
13.6.2000
16:10:22
31 635 Vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 635) - 1.čítanie NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.14 hod. Hlasovanie č. 31
13.6.2000
16:11:18
32 Prezentácia. Hlasovanie č. 32
13.6.2000
16:35:10
33 Prezentácia. Hlasovanie č. 33
14.6.2000
09:12:02
34 Prezentácia. Hlasovanie č. 34
14.6.2000
09:13:22
35 Prezentácia. Hlasovanie č. 35
14.6.2000
09:15:32
36 635 Vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 635) - 1.čítanie NR SR nie je uznášaniaschopná - 9.18 hod. Hlasovanie č. 36
14.6.2000
09:16:18
37 635 Vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 635) - 1.čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
14.6.2000
09:18:16
38 635 Vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 635) - 1.čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
14.6.2000
09:20:14
39 649 Návrh poslancov NR SR Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách (tlač 649) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol zákon prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
14.6.2000
09:21:16
40 649 Návrh poslancov NR SR Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách (tlač 649) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
14.6.2000
09:22:58
41 636 Návrh Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 636) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
14.6.2000
09:24:34
42 636 Návrh Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 636) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
14.6.2000
09:26:28
43 646 Návrh poslancov NR SR Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 646) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
14.6.2000
09:27:58
44 646 Návrh poslancov NR SR Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 646) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
14.6.2000
09:31:12
45 632 Vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 632) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
14.6.2000
09:31:42
46 632 Vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 632) - 1.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 46
14.6.2000
09:32:18
47 632 Vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 632) - 1.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 47
14.6.2000
09:33:10
48 632 Vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 632) 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
14.6.2000
09:34:56
49 633 Vládny návrh zákona o burze cenných papierov (tlač 633) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
14.6.2000
09:35:42
50 633 Vládny návrh zákona o burze cenných papierov (tlač 633) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.