Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.5.2000
12:05:22
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
9.5.2000
12:20:14
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 31. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. J. Šveca, aby sa program doplnil o bod "Informácia o stave riešenia rómskej problematiky". Hlasovanie č. 2
9.5.2000
12:21:46
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 31. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu podpredsedu NR SR Presperína vypustiť bod 72 z programu schôdze. Hlasovanie č. 3
9.5.2000
12:24:02
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 31. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Malíkovej, aby bod 69 bol zaradený za bod 33 programu schôdze. Hlasovanie č. 4
9.5.2000
12:27:32
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 31. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Morica, aby bod 1 bol vypustený z programu schôdze. Hlasovanie č. 5
9.5.2000
12:28:38
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 31. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera, aby bod 3 bol vypustený z programu schôdze. Hlasovanie č. 6
9.5.2000
12:30:00
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 31. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu programu schôdze, ako o celku. Hlasovanie č. 7
9.5.2000
13:03:12
8 552 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekommunikáciách (tlač 552). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
9.5.2000
13:20:34
9 553 Vládny návrh zákona o telekommunikáciách (tlač 553) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 9
9.5.2000
13:22:14
10 553 Vládny návrh zákona o telekommunikáciách (tlač 553) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 10
9.5.2000
13:32:40
11 556 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách (tlač 556). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
9.5.2000
13:40:36
12 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách (tlač 557) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
9.5.2000
13:42:12
13 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách (tlač 557) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 13
9.5.2000
13:48:40
14 548 Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie (tlač 548). Hlasovanie o návrhu, aby sa o voľbe sudcov hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 14
9.5.2000
13:49:28
15 548 Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie (tlač 548). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
9.5.2000
14:26:30
16 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
9.5.2000
14:28:12
17 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
9.5.2000
15:03:58
18 563 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (tlač 563) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
9.5.2000
15:05:08
19 563 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (tlač 563) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
9.5.2000
15:06:12
20 564 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 564) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
9.5.2000
15:07:32
21 564 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (tlač 564) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
9.5.2000
15:08:32
22 568 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 568) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
9.5.2000
15:09:44
23 568 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 568) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
9.5.2000
15:10:40
24 565 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 565) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
9.5.2000
15:11:42
25 565 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 565) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
9.5.2000
15:12:56
26 567 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 567) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
9.5.2000
15:14:10
27 567 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (tlač 567) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
9.5.2000
15:15:10
28 569 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodndoty v znení neskorších predpisov (tlač 569) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
9.5.2000
15:16:34
29 569 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodndoty v znení neskorších predpisov (tlač 569) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
9.5.2000
15:17:46
30 570 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 570) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
9.5.2000
15:19:02
31 570 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 570) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
9.5.2000
15:20:04
32 566 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších ... (tlač 566) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
9.5.2000
15:21:14
33 566 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších ... (tlač 566) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
9.5.2000
15:22:14
34 571 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 571) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
9.5.2000
15:23:20
35 571 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 571) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
9.5.2000
15:24:18
36 572 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (tlač 572) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
9.5.2000
15:25:20
37 572 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (tlač 572) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
9.5.2000
15:49:56
38 NR SR nie je uznášaniaschopná - 17.02 hod. Hlasovanie č. 38
9.5.2000
15:51:00
39 554 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 554) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
9.5.2000
15:52:04
40 554 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 554) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
9.5.2000
15:53:08
41 607 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č.336/1998 Z.z. (tlač 607) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
9.5.2000
15:54:28
42 607 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č.336/1998 Z.z. (tlač 607) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
9.5.2000
15:56:02
43 546 Návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s Dohodou medzi vládou SR a vládou Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcou sa na dane ... (tlač 546) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 43
9.5.2000
15:57:02
44 542 Návrh na vyslovenie súhlasu NR SR so Zmluvou medzi vládou SR a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcou sa na dane ... (tlač 542) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 44
9.5.2000
15:57:50
45 367 Návrh na vyslovenie súhlasu NR SR so Zmluvou medzi vládou SR a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 367) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 45
9.5.2000
16:20:02
46 574 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne ... (tlač 574) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
9.5.2000
16:20:48
47 574 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne ... (tlač 574) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 17.33 hod. Hlasovanie č. 47
9.5.2000
16:21:34
48 574 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne ... (tlač 574) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
9.5.2000
16:22:54
49 575 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce (tlač 575) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
9.5.2000
16:24:02
50 575 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce (tlač 575) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.