Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910...»
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
20.10.1999
00:00:00
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
20.10.1999
00:00:00
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Brňáka. Hlasovanie č. 2
20.10.1999
00:00:00
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o 1.návrhu posl. Siteka. Hlasovanie č. 3
20.10.1999
00:00:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o 2.návrhu posl. Siteka. Hlasovanie č. 4
20.10.1999
00:00:00
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej. Hlasovanie č. 5
20.10.1999
00:00:00
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Krajčiho. Hlasovanie č. 6
20.10.1999
00:00:00
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o 1.návrhu posl. Jariabka. Hlasovanie č. 7
20.10.1999
00:00:00
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o 2.návrhu posl. Jariabka. Hlasovanie č. 8
20.10.1999
00:00:00
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Delingu. Hlasovanie č. 9
20.10.1999
00:00:00
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o 1.návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 10
20.10.1999
00:00:00
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o 2.návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 11
20.10.1999
00:00:00
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Engliša. Hlasovanie č. 12
20.10.1999
00:00:00
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Budaja. Hlasovanie č. 13
20.10.1999
00:00:00
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Kozlíka a Hofbauera. Hlasovanie č. 14
20.10.1999
00:00:00
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera. Hlasovanie č. 15
20.10.1999
00:00:00
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Muškovej. Hlasovanie č. 16
20.10.1999
00:00:00
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 22. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Bohunického. Hlasovanie č. 17
20.10.1999
00:00:00
18 Hlasovanie o programe 22.schôdze ako o celku. Hlasovanie č. 18
20.10.1999
00:00:00
19 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o uprázdnení mandátu poslanca NR SR a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré predniesol predseda výboru. Hlasovanie č. 19
20.10.1999
00:00:00
20 389 Návrh na uznesenie NR SR k žiadosti o predloženie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2000 (tlač 389). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
20.10.1999
00:00:00
21 Hlasovanie o zlúčení rozpravy k tlači 295 a 296 - návrh na odvolanie prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR. Hlasovanie č. 21
20.10.1999
00:00:00
22 Hlasovanie o tom, aby mohli vystúpiť v rozprave k tlači 295 a 296 prezident a viceprezident FNM SR. Hlasovanie č. 22
20.10.1999
00:00:00
23 Prezentácia. Hlasovanie č. 23
20.10.1999
00:00:00
24 Prezentácia. Hlasovanie č. 24
20.10.1999
00:00:00
25 371 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (tlač 371) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
20.10.1999
00:00:00
26 371 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (tlač 371) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
20.10.1999
00:00:00
27 355 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ... (tlač 355) - prvé čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
20.10.1999
00:00:00
28 355 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ... (tlač 355) - prvé čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
20.10.1999
00:00:00
29 372 Vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní (tlač 372) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
20.10.1999
00:00:00
30 372 Vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní (tlač 372) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
20.10.1999
00:00:00
31 381 Vládny návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov (tlač 381) prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
20.10.1999
00:00:00
32 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 32
20.10.1999
00:00:00
33 381 Vládny návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov (tlač 381) prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
20.10.1999
00:00:00
34 Prezentácia. Hlasovanie č. 34
20.10.1999
00:00:00
35 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 35
20.10.1999
00:00:00
36 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 36
21.10.1999
00:00:00
37 375 Vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonav (tlač 375) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Mesiarika, aby návrh nebol postúpený do druhého čítania. Hlasovanie č. 37
21.10.1999
00:00:00
38 375 Vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonav (tlač 375) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
21.10.1999
00:00:00
39 375 Vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonav (tlač 375) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
21.10.1999
00:00:00
40 377 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 377) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Brocku, aby návrh nepostúpil do druhého čítania. Hlasovanie č. 40
21.10.1999
00:00:00
41 377 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 377) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
21.10.1999
00:00:00
42 377 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 377) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
21.10.1999
00:00:00
43 Správa o súčastnej situácii v rezorte obrany a jej možného dopadu na bojaschopnosť Armády SR. Pozmeňujúci návrh k uzneseniu - posl.Sitek. Hlasovanie č. 43
21.10.1999
00:00:00
44 Správa o súčastnej situácii v rezorte obrany a jej možného dopadu na bojaschopnosť Armády SR. Pozmeňujúci návrh k uzneseniu - posl.Ošváth. Hlasovanie č. 44
21.10.1999
00:00:00
45 Správa o súčastnej situácii v rezorte obrany a jej možného dopadu na bojaschopnosť Armády SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 45
21.10.1999
00:00:00
46 379 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.370/1997 Z.z. o vojenskej službe (tlač 379) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
21.10.1999
00:00:00
47 379 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.370/1997 Z.z. o vojenskej službe (tlač 379) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
21.10.1999
00:00:00
48 330 Návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s uzavretím Ďalšieho dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi, zúčastnenými v ... (tlač 330) - 3. čítanie Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 48
21.10.1999
00:00:00
49 368 Vládny návrh zákona o osvetovej činnosti (tlač 368) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 49
21.10.1999
00:00:00
50 368 Vládny návrh zákona o osvetovej činnosti (tlač 368) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 50
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.