Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Mičovský, Ján Vytlačiť stránku / Print page

Za 2542
Proti 365
Zdržal(a) sa 430
Nehlasoval(a) 119
Neprítomný(á) 876
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 20.3.2020
10:44:12
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VIII. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
10:45:27
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
10:47:27
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určuje počet členov. Za
1 20.3.2020
10:48:24
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 20.3.2020
11:37:02
6 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu ďalších členov mandátového imunitného výboru NR SR. Za
1 20.3.2020
11:37:59
7 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu členov výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 20.3.2020
12:37:12
8 Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 29. februára 2020. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR overuje platnosť voľby poslancov NR SR. Za
1 20.3.2020
12:38:15
9 Hlasovanie o informácii, o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
14:23:30
11 7 Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o tom, aby mala NRSR štyroch podpredsedov. Za
1 20.3.2020
14:58:50
13 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 20.3.2020
15:00:53
14 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o uznesení na zriadenie ďalších výborov NR SR. Neprítomný(á)
1 20.3.2020
17:22:33
16 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
17:23:41
17 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady slovenskej republiky (tlač 13). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
17:25:26
18 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
17:27:00
19 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 20.3.2020
18:28:12
21 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti NBÚ. Za
1 20.3.2020
18:29:12
22 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti SIS. Za
1 20.3.2020
18:29:54
23 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre Vojenské spravodajstvo. Za
1 20.3.2020
18:30:35
24 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za
31 15.6.2021
09:13:54
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
31 15.6.2021
18:47:24
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára, aby sa dnes - 15.06.2021 rokovalo aj po 19.00 hodine. Za
31 16.6.2021
10:05:41
3 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. E. Tomáš Proti
31 16.6.2021
11:29:45
4 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Beluský. Proti
31 16.6.2021
18:11:20
5 596 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 596). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Proti
32 17.6.2021
09:03:52
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
32 17.6.2021
09:16:12
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. F. Kuffu o stiahnutí tlače č. 591 z programu 32. schôdze. Za
32 17.6.2021
09:17:03
3 Hlasovanie o návrhu posl. R. Fica o doplnenie programu 32. schôdze. Proti
32 17.6.2021
09:17:45
4 Hlasovanie o návrhu posl. M. Suju o doplnenie programu 32. schôdze. Zdržal(a) sa
32 17.6.2021
09:18:37
5 Hlasovanie o návrhu posl. Š. Kuffu na zaradenie bodu ministra zdravotníctva na septembrovú schôdzu NR SR. Zdržal(a) sa
32 17.6.2021
09:19:36
6 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR G. Grendela, na vystúpenie poslancov Európskeho parlamentu. Za
32 17.6.2021
09:20:22
7 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR G. Grendela, aby sa o tlači č. 517 hlasovalo po schválení tlače č. 562. Za
32 17.6.2021
09:21:01
8 Hlasovanie o programe 32. schôdze NR SR ako o celku. Za
32 17.6.2021
09:42:06
9 Hlasovanie o programe 32. schôdze NR SR ako o celku. Za
32 17.6.2021
09:46:41
10 Hlasovanie o informácii o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
32 17.6.2021
11:09:28
11 552 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (tlač 552). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
32 17.6.2021
11:10:09
12 552 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (tlač 552). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - M. Kotleba. Proti
32 17.6.2021
11:11:30
13 598 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 598). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
32 17.6.2021
11:12:54
14 560 Vládny návrh zákona o významných investíciách (tlač 560) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
32 17.6.2021
11:14:15
15 560 Vládny návrh zákona o významných investíciách (tlač 560) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
32 17.6.2021
17:09:42
16 589 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
32 17.6.2021
17:10:59
17 589 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Mariána VISKUPIČA, Ľuboša KRAJČÍRA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 589) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
32 17.6.2021
17:13:02
18 499 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Za
32 17.6.2021
17:13:47
19 499 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
32 17.6.2021
17:14:49
20 499 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
32 17.6.2021
17:15:58
21 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
32 17.6.2021
17:16:59
22 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
32 17.6.2021
17:18:31
23 558 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (tlač 558). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
32 17.6.2021
17:19:35
24 486 Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 (tlač 486). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vážny. Proti
32 17.6.2021
17:20:18
25 486 Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 (tlač 486). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
32 17.6.2021
17:21:18
26 548 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.