Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Kazda, Radovan Vytlačiť stránku / Print page

Za 2862
Proti 591
Zdržal(a) sa 223
Nehlasoval(a) 53
Neprítomný(á) 263
Neplatných hlasov 6
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 24.3.2020
10:08:54
1 Prezentácia. Mandát nevykonávaný
2 24.3.2020
10:11:39
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Š. Kuffa. Mandát nevykonávaný
2 24.3.2020
10:12:17
3 Hlasovanie o programe 2. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami. Mandát nevykonávaný
2 24.3.2020
10:29:04
4 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Mandát nevykonávaný
2 24.3.2020
12:34:39
7 26 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 26). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 24.3.2020
15:03:33
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
3 24.3.2020
15:25:24
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Nehlasoval(a)
3 24.3.2020
15:26:51
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. M. Kotleba. Proti
3 24.3.2020
15:29:09
4 Hlasovanie o programe 3. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
3 24.3.2020
15:52:17
5 28 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 28). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
3 24.3.2020
15:53:51
6 30 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 30). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
3 24.3.2020
18:30:55
7 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. P. Pčolinského. Za
3 24.3.2020
18:33:10
8 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 24.3.2020
18:34:16
9 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 24.3.2020
18:35:27
10 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 24.3.2020
18:36:40
11 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 24.3.2020
19:24:40
12 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
3 25.3.2020
13:06:44
13 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára na zaradenie nových bodov ( tlač 32 a 33 ) do programu 3. schôdze. Za
3 25.3.2020
13:07:38
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára, aby sa dnes - 25.03.2020 rokovalo aj po 19.00 hodine. Za
3 25.3.2020
14:45:47
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu popredsedu NR SR G. Grendela. Proti
3 25.3.2020
15:30:37
16 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 5. Za
3 25.3.2020
15:31:42
17 Hlasovanie o námietke posl. Suska. Proti
3 25.3.2020
15:32:21
18 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - B. Susko, bod 2. Proti
3 25.3.2020
15:33:28
19 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
3 25.3.2020
15:55:20
20 32 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 32). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
3 25.3.2020
17:02:58
21 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 25.3.2020
17:04:33
22 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 25.3.2020
18:57:08
23 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Za
3 25.3.2020
18:58:17
24 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
4 1.4.2020
13:04:41
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
4 1.4.2020
13:08:04
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fica. Proti
4 1.4.2020
13:08:41
3 Hlasovanie o programe 4. schôdze NR SR ako o celku. Za
4 1.4.2020
15:36:28
5 35 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 35). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
4 1.4.2020
15:37:33
6 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 37). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
4 1.4.2020
15:38:37
7 39 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 39). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
4 1.4.2020
18:26:12
8 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 1.4.2020
18:27:55
9 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 1.4.2020
18:29:04
10 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 1.4.2020
18:30:20
11 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 1.4.2020
18:31:40
12 40 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 1.4.2020
18:33:04
13 40 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 2.4.2020
14:08:33
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žigu. Proti
4 2.4.2020
14:09:14
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Pčolinského. Zdržal(a) sa
4 2.4.2020
18:20:50
16 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 5. Za
4 2.4.2020
18:21:55
17 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
4 2.4.2020
18:23:56
18 40 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
4 2.4.2020
19:57:00
19 42 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 42). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 3.4.2020
09:35:19
21 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Neprítomný(á)
4 3.4.2020
09:42:00
22 43 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 43). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
4 3.4.2020
09:43:47
23 45 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 45). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.