Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Sárközy, Irén Vytlačiť stránku / Print page

Za 3320
Proti 444
Zdržal(a) sa 1315
Nehlasoval(a) 81
Neprítomný(á) 87
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 18.4.2016
13:05:20
1 Prezentácia Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
13:19:13
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Pčolinského. Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
13:20:21
3 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Fecka. Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
13:21:19
4 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lipšica. Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
13:22:31
5 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Drobu. Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
13:23:39
6 Hlasovanie o programe 2. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
13:39:41
7 Informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Mandát nevykonávaný
2 18.4.2016
16:46:18
8 43 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý. Zdržal(a) sa
2 18.4.2016
16:46:56
9 43 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Viskupič. Zdržal(a) sa
2 18.4.2016
16:47:36
10 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 22.4.2016
13:14:23
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostála a posl. Laurenčíka. Neprítomný(á)
2 26.4.2016
20:23:46
12 45 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 45). Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery vláde SR. Za
3 27.4.2016
09:17:02
1 Prezentácia Neprítomný(á)
3 27.4.2016
09:21:40
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Lipšica. Zdržal(a) sa
3 27.4.2016
09:22:34
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Zdržal(a) sa
3 27.4.2016
09:23:14
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostála. Proti
3 27.4.2016
09:24:22
5 Hlasovanie o programe 3. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
3 27.4.2016
11:21:58
6 47 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 47). Hlasovanie o návrhu posl. Dostála - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Zdržal(a) sa
3 27.4.2016
11:22:48
7 47 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 47). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 27.4.2016
11:25:11
8 49 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 49). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 27.4.2016
11:33:44
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa o tlači 50 hlasovalo hneď po prerokovaní. Za
3 27.4.2016
11:37:37
10 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 27.4.2016
11:39:04
11 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 27.4.2016
17:03:59
12 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 50) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
3 27.4.2016
17:07:01
13 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Dostála. Proti
3 27.4.2016
17:07:55
14 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 27.4.2016
17:09:09
15 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 27.4.2016
17:12:13
16 27 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 27.4.2016
17:13:54
17 28 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 28). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 28.4.2016
11:06:16
18 26 Hlasovanie je neplatné. Nehlasoval(a)
3 28.4.2016
11:08:51
19 33 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 33) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
3 28.4.2016
11:10:09
20 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Za
3 28.4.2016
11:11:23
21 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - Poliačik, 1. návrh. Zdržal(a) sa
3 28.4.2016
11:12:09
22 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - Poliačik, 2. návrh. Zdržal(a) sa
3 28.4.2016
11:13:25
23 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
3 28.4.2016
11:14:55
24 34 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA, Eduarda HEGERA a Karola GALEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 34) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
3 28.4.2016
11:16:18
25 36 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 36) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
3 28.4.2016
11:18:54
26 26 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Nehlasoval(a)
3 28.4.2016
17:18:33
27 37 Hlasovanie o vyhlásení NR SR k amnestiám udelených predsedom vlády Slovenskej republiky V. Mečiarom, podanom Gáborom Grendelom. Zdržal(a) sa
3 28.4.2016
17:19:16
28 37 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána BUDAJA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 37) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Nehlasoval(a)
3 28.4.2016
17:20:11
29 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lipšica. Zdržal(a) sa
4 17.5.2016
13:05:05
1 Prezentácia Nehlasoval(a)
4 17.5.2016
13:11:06
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Zdržal(a) sa
4 17.5.2016
13:11:51
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Proti
4 17.5.2016
13:12:27
4 Hlasovanie o programe 4. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
4 18.5.2016
11:07:31
5 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 18.5.2016
11:11:15
6 119 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 119). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 18.5.2016
17:06:34
7 Zrušené hlasovanie. Za
4 18.5.2016
17:08:03
8 23 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 (tlač 23). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 18.5.2016
17:09:14
9 41 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 (tlač 41). Hlasovanie o tom, že NR SR berie správu na vedomie. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.