Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Tomáš, Erik Vytlačiť stránku / Print page

Za 3218
Proti 924
Zdržal(a) sa 585
Nehlasoval(a) 45
Neprítomný(á) 218
Neplatných hlasov 74
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
7 23.9.2016
14:50:48
4 Hlasovanie o návrhu, aby sa dnes 23. septembra 2016 rokovalo aj po 16.00 hod. až do skončenia 7. schôdze NR SR vrátane hlasovania. Za
7 23.9.2016
18:03:06
5 157 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi KALlŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanovej, aby sa o tlači 157 hlasovalo tajným hlasovaním. Proti
7 23.9.2016
18:04:24
6 157 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi KALlŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Proti
9 6.9.2016
13:04:39
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
9 6.9.2016
13:16:13
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grausovej. Zdržal(a) sa
9 6.9.2016
13:17:03
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vašečku. Proti
9 6.9.2016
13:18:23
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Lipšica. Proti
9 6.9.2016
13:19:11
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Lipšica. Proti
9 6.9.2016
13:20:02
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kotlebu. Zdržal(a) sa
9 6.9.2016
13:20:51
7 Hlasovanie o programe 9. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
9 6.9.2016
17:04:21
8 231 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 231). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
9 6.9.2016
17:05:07
9 Hlasovanie o návrhu posl. Beblavého. Proti
9 6.9.2016
17:06:22
10 186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:07:35
11 186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:08:56
12 179 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 179) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:10:08
13 179 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 179) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:11:24
14 180 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:12:46
15 180 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:13:55
16 181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 181) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:15:12
17 181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 181) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:16:32
18 178 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 178) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:17:55
19 178 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 178) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:19:06
20 182 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:20:32
21 182 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:21:48
22 183 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:23:16
23 183 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 6.9.2016
17:24:39
24 185 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 185) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 6.9.2016
17:26:00
25 185 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 185) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
11:05:24
26 187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 187) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 7.9.2016
11:06:40
27 187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 187) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
11:07:43
28 111 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 111) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
11:08:37
29 120 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 120) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
11:09:34
30 121 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 121) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
11:10:24
31 122 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Barbados o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 122) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
17:07:01
32 Hlasovanie o zmene programu 9. schôdze NR SR. Za
9 7.9.2016
17:10:57
33 173 Vládny návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 173) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 7.9.2016
17:12:12
34 173 Vládny návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 173) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
17:14:18
35 174 Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 174) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 7.9.2016
17:15:13
36 174 Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 174) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
17:16:23
37 175 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 175) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 7.9.2016
17:17:20
38 175 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 175) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
17:18:27
39 176 Vládny návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 7.9.2016
17:19:18
40 176 Vládny návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
17:20:16
41 177 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (tlač 177) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 7.9.2016
17:21:10
42 177 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (tlač 177) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 7.9.2016
17:22:17
43 161 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016 (tlač 161). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
17:23:28
44 152 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Tretím protokolom k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (tlač 152) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
17:24:36
45 159 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej (tlač 159) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 7.9.2016
17:26:06
46 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vašečku. Proti
9 8.9.2016
11:10:00
48 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.