Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Gaži, Peter Vytlačiť stránku / Print page

Za 3247
Proti 1306
Zdržal(a) sa 737
Nehlasoval(a) 76
Neprítomný(á) 197
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 2.5.2012
13:04:15
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 2.5.2012
13:08:45
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Neprítomný(á)
2 2.5.2012
13:09:28
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Neprítomný(á)
2 2.5.2012
13:10:06
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Neprítomný(á)
2 2.5.2012
13:10:42
5 Hlasovanie o programe 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Neprítomný(á)
2 2.5.2012
13:24:50
6 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty a na zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
2 2.5.2012
13:31:47
7 18 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 18). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 15.5.2012
11:31:51
8 37 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 37). [Predkladá sa podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky a § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery. Za
2 15.5.2012
17:20:49
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lucie Žitňanskej. Proti
2 15.5.2012
17:35:18
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mikloška.. Zdržal(a) sa
2 15.5.2012
17:37:09
11 27 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 15.5.2012
17:38:19
12 27 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Štefanec. Proti
2 15.5.2012
17:39:53
13 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o tom, aby sa hlasovalo verejne s použitím hlasovacieho zariadenia. Za
2 15.5.2012
17:40:37
14 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o odvolaní členov. Za
2 15.5.2012
17:41:19
15 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o voľbe Petra Pellegriniho. Za
2 15.5.2012
17:41:53
16 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o voľbe Mareka Lendackého. Za
2 15.5.2012
17:42:52
17 34 Návrh na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tlač 34). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila tajne. Za
2 15.5.2012
17:43:30
18 41 Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (tlač 41). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila tajne. Za
2 16.5.2012
11:06:19
19 28 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
2 16.5.2012
11:07:30
20 28 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
2 16.5.2012
11:08:59
21 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
2 16.5.2012
11:10:05
22 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
2 16.5.2012
11:11:26
23 30 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 30) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
2 16.5.2012
11:12:45
24 30 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 30) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
2 16.5.2012
16:02:33
25 31 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Juraja MIŠKOVA, Ľubomíra GALKA a Daniela KRAJCERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
2 16.5.2012
16:03:23
26 19 Návrh na uznesenie k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 19). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 16.5.2012
16:04:40
27 20 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 20). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 19.6.2012
13:05:35
1 Prezentácia Nehlasoval(a)
3 19.6.2012
13:18:11
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Za
3 19.6.2012
13:19:22
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška.. Zdržal(a) sa
3 19.6.2012
13:20:05
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Figeľa. Proti
3 19.6.2012
13:20:39
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Miškova. Za
3 19.6.2012
13:21:14
6 Zrušené hlasovanie. Za
3 19.6.2012
13:21:59
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Nicholsonovej. Za
3 19.6.2012
13:22:42
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Laššákovej. Za
3 19.6.2012
13:23:25
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Martvoňa. Za
3 19.6.2012
13:24:14
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Za
3 19.6.2012
13:25:32
11 Hlasovanie o programe 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
3 19.6.2012
17:20:33
12 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Chrena, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. Proti
3 19.6.2012
17:22:02
13 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1,2,4,5,6,7 a 8. Za
3 19.6.2012
17:22:38
14 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Proti
3 19.6.2012
17:23:14
15 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
3 19.6.2012
17:23:56
16 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
3 19.6.2012
17:25:14
17 79 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kollára, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. Proti
3 19.6.2012
17:26:10
18 79 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 19.6.2012
17:27:18
19 79 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 19.6.2012
17:28:24
20 80 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 80) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kollára, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. Proti
3 19.6.2012
17:29:06
21 80 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 80) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 19.6.2012
17:30:16
22 80 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 80) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 19.6.2012
17:31:58
23 109 Návrh na voľbu predsedu a člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (tlač 109). Hlasovanie o voľbe posl. Přidala za člena výboru. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.