Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Mazúrová, Viera Vytlačiť stránku / Print page

Za 3239
Proti 1224
Zdržal(a) sa 802
Nehlasoval(a) 55
Neprítomný(á) 690
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 4.4.2012
15:25:46
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VI. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
15:28:29
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
15:31:05
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určuje počet členov. Za
1 4.4.2012
15:31:58
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 4.4.2012
16:23:53
5 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia o voľbe členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR. Za
1 4.4.2012
16:24:35
6 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 4.4.2012
17:02:04
7 Hlasovanie o návrhu uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 10. marca 2012. Za
1 4.4.2012
17:02:55
8 Hlasovanie o návrhu uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.4.2012
18:10:44
9 7 Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
19:07:29
10 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a návrh na určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o zriadení výboru a určení počtu členov. Za
1 4.4.2012
19:08:44
11 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
20:36:15
12 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu posl. Kaník k voľbe členov a náhradníkov. Za
1 4.4.2012
20:36:53
13 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o voľbe členov a náhradných členov výboru. Za
1 4.4.2012
20:37:53
14 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Za
1 4.4.2012
20:38:35
15 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.4.2012
20:39:12
16 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Za
1 4.4.2012
20:39:43
17 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za
1 4.4.2012
20:40:19
18 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za
1 4.4.2012
20:40:54
19 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za
1 4.4.2012
20:41:28
20 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za
1 4.4.2012
20:41:57
21 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za
1 4.4.2012
20:42:24
22 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za
1 4.4.2012
20:42:52
23 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.4.2012
20:43:36
24 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za
1 4.4.2012
20:44:15
25 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za
1 4.4.2012
20:44:50
26 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za
1 4.4.2012
20:46:35
27 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o zriadení uvedených výborov a určení počtu členov. Za
1 4.4.2012
20:47:30
28 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o zriadení uvedeného výboru. Za
1 4.4.2012
21:27:41
29 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti NBÚ. Za
1 4.4.2012
21:28:21
30 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti SIS. Za
1 4.4.2012
21:28:57
31 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre Vojenské spravodajstvo. Za
1 4.4.2012
21:29:26
32 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za
2 2.5.2012
13:04:15
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
2 2.5.2012
13:08:45
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Zdržal(a) sa
2 2.5.2012
13:09:28
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Zdržal(a) sa
2 2.5.2012
13:10:06
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Proti
2 2.5.2012
13:10:42
5 Hlasovanie o programe 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
2 2.5.2012
13:24:50
6 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty a na zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 2.5.2012
13:31:47
7 18 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 18). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 15.5.2012
11:31:51
8 37 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 37). [Predkladá sa podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky a § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery. Za
2 15.5.2012
17:20:49
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lucie Žitňanskej. Proti
2 15.5.2012
17:35:18
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mikloška.. Zdržal(a) sa
2 15.5.2012
17:37:09
11 27 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 15.5.2012
17:38:19
12 27 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Štefanec. Proti
2 15.5.2012
17:39:53
13 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o tom, aby sa hlasovalo verejne s použitím hlasovacieho zariadenia. Za
2 15.5.2012
17:40:37
14 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o odvolaní členov. Za
2 15.5.2012
17:41:19
15 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o voľbe Petra Pellegriniho. Za
2 15.5.2012
17:41:53
16 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o voľbe Mareka Lendackého. Za
2 15.5.2012
17:42:52
17 34 Návrh na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tlač 34). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila tajne. Za
2 15.5.2012
17:43:30
18 41 Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (tlač 41). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila tajne. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.