Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Pellegrini, Peter Vytlačiť stránku / Print page

Za 1183
Proti 233
Zdržal(a) sa 460
Nehlasoval(a) 19
Neprítomný(á) 153
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 4.4.2012
15:25:46
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VI. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
15:28:29
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
15:31:05
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určuje počet členov. Za
1 4.4.2012
15:31:58
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 4.4.2012
16:23:53
5 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia o voľbe členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR. Za
1 4.4.2012
16:24:35
6 5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu uznesenia na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 4.4.2012
17:02:04
7 Hlasovanie o návrhu uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 10. marca 2012. Za
1 4.4.2012
17:02:55
8 Hlasovanie o návrhu uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.4.2012
18:10:44
9 7 Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
19:07:29
10 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a návrh na určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o zriadení výboru a určení počtu členov. Za
1 4.4.2012
19:08:44
11 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.4.2012
20:36:15
12 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu posl. Kaník k voľbe členov a náhradníkov. Za
1 4.4.2012
20:36:53
13 12 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o voľbe členov a náhradných členov výboru. Za
1 4.4.2012
20:37:53
14 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Za
1 4.4.2012
20:38:35
15 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.4.2012
20:39:12
16 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Za
1 4.4.2012
20:39:43
17 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za
1 4.4.2012
20:40:19
18 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za
1 4.4.2012
20:40:54
19 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za
1 4.4.2012
20:41:28
20 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za
1 4.4.2012
20:41:57
21 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za
1 4.4.2012
20:42:24
22 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za
1 4.4.2012
20:42:52
23 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.4.2012
20:43:36
24 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za
1 4.4.2012
20:44:15
25 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za
1 4.4.2012
20:44:50
26 13 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za
1 4.4.2012
20:46:35
27 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o zriadení uvedených výborov a určení počtu členov. Za
1 4.4.2012
20:47:30
28 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o zriadení uvedeného výboru. Za
1 4.4.2012
21:27:41
29 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti NBÚ. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:28:21
30 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre kontrolu činnosti SIS. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:28:57
31 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre Vojenské spravodajstvo. Neprítomný(á)
1 4.4.2012
21:29:26
32 17 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Hlasovanie o členoch OKV pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za
44 25.11.2014
13:04:25
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
44 25.11.2014
13:27:01
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:27:48
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:28:34
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Kollára. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:29:17
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Kollára. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:29:58
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:30:39
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:31:20
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fecka. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:32:07
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:32:52
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Jurinovej. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:33:38
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:34:25
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Osuského. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:35:08
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Matoviča. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:35:49
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Matoviča. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:36:39
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vášáryovej. Za
44 25.11.2014
13:40:09
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mičovského. Zdržal(a) sa
44 25.11.2014
13:42:40
17 Hlasovanie o programe 44. schôdze NR SR ako o celku. Za
44 25.11.2014
13:51:37
18 Informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.