Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Slota, Ján Vytlačiť stránku / Print page

Za 447
Proti 338
Zdržal(a) sa 553
Nehlasoval(a) 23
Neprítomný(á) 1084
Neplatných hlasov 7
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 8.7.2010
09:57:04
1 Skúšobné hlasovanie. Mandát nevykonávaný
1 8.7.2010
11:05:44
2 1 Schválenie volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky V. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 8.7.2010
11:07:32
3 2 Voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 8.7.2010
11:09:16
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor NR SR. Za
1 8.7.2010
11:09:56
5 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 8.7.2010
11:49:02
6 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 8.7.2010
11:49:43
7 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 8.7.2010
12:52:17
8 Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 12. júna 2010 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov. Hlasovanie o návrhu uznesenia o overení platnosti voľby poslancov. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
12:52:51
9 Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 12. júna 2010 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov. Hlasovanie o uznesení a to o nastúpení náhradníkov. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
15:15:56
10 7 Určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
16:08:18
11 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
16:10:22
12 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:40:30
13 12 Voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľba náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:43:25
14 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:44:16
15 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:45:00
16 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:45:48
17 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:46:33
18 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:47:16
19 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:48:00
20 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:48:43
21 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:49:27
22 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:50:10
23 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:50:52
24 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:51:46
25 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:54:00
26 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
17:55:45
27 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
18:47:58
28 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
18:48:46
29 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
18:49:26
30 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Neprítomný(á)
1 8.7.2010
18:50:11
31 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Neprítomný(á)
2 9.7.2010
10:10:14
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 9.7.2010
10:12:07
2 Hlasovanie o programe 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
2 9.7.2010
11:08:56
3 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
2 9.7.2010
11:34:44
4 22 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy na zmeny v zložení overovateľov (tlač 22). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
3 3.8.2010
13:12:23
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
3 10.8.2010
16:08:03
2 Prezentácia. Neprítomný(á)
3 10.8.2010
16:08:48
3 39 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 39). Hlasovanie o možnosti vystúpenia predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabína v rozprave. Neprítomný(á)
3 10.8.2010
16:40:32
4 39 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 39). Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery . Neprítomný(á)
3 10.8.2010
16:43:49
5 39 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 39). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Faič a posl. Fico k programovému vyhláseniu vlády. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:36:24
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:41:17
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Pašku - vypustiť z programu schôdze bod 10, tlač 30. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:42:10
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Pašku - vypustiť z programu schôdze tlač 27 a 28. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:42:56
4 Hlasovanie o programe 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:44:41
5 34 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 34). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:46:14
6 35 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 35). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
18:14:56
7 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
18:16:34
8 41 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 41). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
18:32:14
9 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
18:33:50
10 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.