Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Dzurák, Ľubomír Vytlačiť stránku / Print page

Za 4307
Proti 947
Zdržal(a) sa 1246
Nehlasoval(a) 308
Neprítomný(á) 574
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 6.11.1998
10:23:52
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 6.11.1998
10:24:42
2 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 6.11.1998
10:25:50
3 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 6.11.1998
10:26:58
4 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 6.11.1998
10:36:56
5 Hlasovanie o uznesení Mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov za neuplatňované mandáty. Neprítomný(á)
2 6.11.1998
10:48:16
6 Hlasovanie o tom, aby sa o voľbe poslancov do výborov hlasovalo verejne. Za
2 6.11.1998
10:49:38
7 45 Hlasovanie o zmenách v zložení výborov NR SR a o voľbe poslancov do výborov (tlač 45). Za
2 6.11.1998
11:31:58
8 44 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v ... (tlač 44). Hlasovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie. Za
2 6.11.1998
12:34:20
9 35 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 35) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie. Za
2 6.11.1998
12:35:50
10 35 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 35) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
2 6.11.1998
15:26:08
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedajúceho schôdze. Za
2 6.11.1998
15:28:38
12 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Pašku na skončenie dnešného rokovania o 18.00 hodine. Proti
2 6.11.1998
15:29:50
13 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Tóthovej na skončenie dnešného rokovania o 17.30 hodine. Proti
2 6.11.1998
15:31:36
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Orosza na rokovanie do vyčerpania programu schôdze. Za
2 6.11.1998
15:35:10
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Cupera na skončenie dnešného rokovania o 17.00 hodine. Proti
2 6.11.1998
16:03:20
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedajúceho na zvolanie Ústavnoprávneho výboru. Neprítomný(á)
2 6.11.1998
17:02:52
17 33 Hlasovanie o procedurálnom návrhu klubov SDK, SOP, SDĽ, SMK vypustiť z programu schôdze bod 14 (tlač 33). Za
2 6.11.1998
17:04:56
18 34 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.80/1997 Z.z. o Exportno- importnej banke SR (tlač 34) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - body 1,2 a 3. Za
2 6.11.1998
17:06:10
19 34 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.80/1997 Z.z. o Exportno- importnej banke SR (tlač 34) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 4. Za
2 6.11.1998
17:09:18
20 34 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.80/1997 Z.z. o Exportno- importnej banke SR (tlač 34) - 3.čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
2 6.11.1998
17:28:42
21 35 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 35) - 2. čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 1. Za
2 6.11.1998
17:31:54
22 35 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č.312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 35) - 3. čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
2 6.11.1998
17:40:50
23 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Hudeca, aby mohla vystúpiť v NR členka Rady STV. Proti
2 6.11.1998
18:42:48
24 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 1. Za
2 6.11.1998
18:43:46
25 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 2. Za
2 6.11.1998
18:44:52
26 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 3. Za
2 6.11.1998
18:45:52
27 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 4. Za
2 6.11.1998
18:47:02
28 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 5. Za
2 6.11.1998
18:48:28
29 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 6. Za
2 6.11.1998
18:49:16
30 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 7a. Za
2 6.11.1998
18:50:32
31 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 7b. Za
2 6.11.1998
18:51:48
32 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 8. Za
2 6.11.1998
18:53:16
33 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 9. Za
2 6.11.1998
18:54:30
34 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 10. Za
2 6.11.1998
18:55:28
35 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 11. Za
2 6.11.1998
18:56:14
36 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 12. Za
2 6.11.1998
18:57:08
37 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 13. Za
2 6.11.1998
18:58:04
38 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 14. Za
2 6.11.1998
18:59:06
39 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 15a. Za
2 6.11.1998
19:00:00
40 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 15b. Za
2 6.11.1998
19:01:04
41 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 16. Za
2 6.11.1998
19:02:22
42 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 17. Za
2 6.11.1998
19:08:12
43 25 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon SNR č.254/1991 Zb. o STV a zákon SNR č.255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25) - 3.čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
3 10.11.1998
14:13:34
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
3 10.11.1998
14:16:10
2 Hlasovanie o programe schôdze ako o celku. Za
3 10.11.1998
16:52:36
3 Hlasovanie o odpustení 24 hodinovej lehoty pre rokovanie o tlači 48 a 49. Za
3 10.11.1998
16:53:56
4 Hlasovanie o návrhu na zlúčenie rozpravy k tlači 48 a 49. Za
3 10.11.1998
17:12:56
5 Hlasovanie o procedurálnom návrhu p.Brňáka na zvolanie Ústavnoprávneho výboru. Proti
3 11.11.1998
10:14:58
1 47 Voľba poslanca NR SR do výborov NR SR (tlač 47). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba poslanca I.Lexu vykonala verejne. Za
3 11.11.1998
10:16:16
2 47 Voľba poslanca NR SR do výborov NR SR (tlač 47). Hlasovanie o návrhu, aby bol posl. I.Lexa zvolený do Výboru pre obranu a bezpečnosť. Proti
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.