Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Tarčák, Jozef Vytlačiť stránku / Print page

Za 1670
Proti 287
Zdržal(a) sa 335
Nehlasoval(a) 110
Neprítomný(á) 4477
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
11 16.3.1999
13:10:12
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:19:40
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Malíkovej - zaradenie správy o zahraničných cestách členov vlády a členov parlamentu. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:21:04
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Aibekovej - ako bod 38 Správa Ministerstva zdravotníctva o výsledku zavedenia krízového režimu v zdravotníctve. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:22:16
4 152 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Sitek - aby bol bod 22 (tlač 152) vypustený z programu. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:23:40
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Orosz - aby bol bod 32 zaradený za bod 24. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:25:32
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Jariabek - aby bol prenos STV z celého rokovania 11. schôdze NR SR. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:26:44
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Jariabek 2.návrh - aby bol prenos STV z rokovania o návrhu zákona o štátnom rozpočte. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:28:02
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Oberhauser - doplniť bod o správu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií o výstavbe diaľníc a ich financovaní. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:29:08
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Návrh posl. Kováč - aby boli body 28 a 30 zaradené až po bode 31. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:30:14
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu schôdze ako o celku. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:33:50
11 Hlasovanie o návrhu na uznesenie NR SR o zániku mandátu posl. Ďuračku v súvislosti s uplatňovaním mandátu poslanca NR SR Ivana Rosivala. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:42:16
12 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o uprázdnení mandátu poslanca NR SR a nastúpení náhradníka. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
13:47:24
13 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o tom, aby bol voľba verejná. Za
11 16.3.1999
13:48:26
14 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o voľbe I.Rosivala za člena Výboru pre pôdohospodárstvo. Za
11 16.3.1999
13:49:22
15 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o voľbe J.Tarčáka za člena Výboru pre zdravotníctvo. Nehlasoval(a)
11 16.3.1999
15:20:04
16 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - body ako uviedol spoločný spravodajca výborov. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:21:12
17 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - body 16 a 17. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:22:10
18 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 23a. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:23:16
19 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 10. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:24:10
20 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 20. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:25:16
21 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - bod 21. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:26:48
22 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Sopko. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:28:24
23 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Budaj. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:29:36
24 130 Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Paška. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
15:55:50
25 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a postavení jeho sudcov ... (tlač 150) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
16:27:08
26 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a postavení jeho sudcov ... (tlač 150) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 16.3.1999
17:01:40
27 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a postavení jeho sudcov ... (tlač 150) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
09:18:54
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
09:21:18
2 Prezentácia. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
09:43:08
3 Prezentácia. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
09:45:34
4 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov...nálezu Ústavného súdu SR č.398/1998 Z.z.-tlač 150-1.čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
11 17.3.1999
09:47:08
5 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov...nálezu Ústavného súdu SR č.398/1998 Z.z.-tlač 150-1.čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
11 17.3.1999
09:55:28
6 153 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 153). Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
09:57:10
7 153 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 153). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
10:05:10
8 154 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 154) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
10:06:22
9 154 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 154) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
10:08:20
10 154 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 154) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
10:37:38
11 155 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 155). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
10:53:24
12 156 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 156) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
10:55:18
13 156 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 156) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:07:00
14 157 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 157). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:27:50
15 158 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 158) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:29:24
16 158 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 158) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:37:32
17 162 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 162). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:44:24
18 163 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 163) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:46:10
19 163 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 163) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:47:32
20 163 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 163) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
11:49:34
21 163 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 163) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
12:06:40
22 164 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVaJS SR a ŽP (tlač 164). Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 17.3.1999
12:08:20
23 164 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVaJS SR a ŽP (tlač 164). Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.