Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Sárközy, Klára Vytlačiť stránku / Print page

Za 5585
Proti 1544
Zdržal(a) sa 1476
Nehlasoval(a) 525
Neprítomný(á) 520
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 3.11.1998
10:57:36
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:41:26
2 Hlasovanie o programe schôdze. Návrh posl.Petráka, aby sa vypustila voľba predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:42:54
3 Hlasovanie o programe schôdze. Návrh posl.Cabaja, aby bol bod 9 a 10 vypustený z programu schôdze. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:44:38
4 Hlasovanie o programe schôdze ako o celku. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:49:20
5 Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:50:16
6 Hlasovanie o skrátení 24 hodinovej lehoty k bodom programu 5, 6, 7, 8. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:51:38
7 Hlasovanie o skrátení 24 hodinovej lehoty k bodom programu 9 a 10. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:55:40
8 Hlasovanie o skrátení 24 hodinovej lehoty k bodom programu 9 a 10. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
11:56:36
9 Hlasovanie o skrátení 24 hodinovej lehoty k bodom programu 9 a 10. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
14:42:14
10 Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
14:43:24
11 Prezentácia. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
16:44:56
12 Procedurálny návrh posl.Malíkovej, aby boli body 9 a 10 zaradené do programu schôdze ako posledné. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
16:50:00
13 Hlasovanie o uznesení Mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov NR SR. Neprítomný(á)
2 3.11.1998
17:06:22
14 31 Zmeny v zložení výborov NR SR a voľba poslancov NR SR za členov výborov NR SR (tlač 31). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu posl. Kováča. Za
2 3.11.1998
17:08:00
15 31 Zmeny v zložení výborov NR SR a voľba poslancov NR SR za členov výborov NR SR (tlač 31). Hlasovanie o tom, aby bola voľba poslancov do výborov uskutočnená verejne. Za
2 3.11.1998
17:09:24
16 31 Zmeny v zložení výborov NR SR a voľba poslancov NR SR za členov výborov NR SR (tlač 31). Hlasovanie ako o celku. Za
2 3.11.1998
18:39:38
17 Procedurálny návrh na pokračovanie v schôdzi až do prerokovania bodov schôdze 5, 6, 7 a 8. Za
2 3.11.1998
18:51:48
18 28 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 28). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 3.11.1998
19:11:48
19 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - prvé čítanie. Procedurálny návrh posl. Belohorskej, aby sa rokovania tohoto bodu zúčastnil minister vnútra. Zdržal(a) sa
2 3.11.1998
19:21:56
20 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
2 3.11.1998
19:30:26
21 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - prvé čítanie. Procedurálny návrh posl.Šimka, aby bol návrh prerokovaný v Ústavnoprávnom a Výbore pre verejnú správu. Za
2 3.11.1998
19:31:38
22 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o určení lehoty na prerokovanie. Za
2 3.11.1998
19:44:54
23 29 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ... (tlač 29). Hlasovanie o návrhu uznesenia na skrátené legislatívne konanie. Za
2 3.11.1998
20:11:02
24 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ... (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
2 3.11.1998
20:13:52
25 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ... (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu p.Kováča na pridelenie Ústavnoprávnemu a Výboru pre verejnú správu a určenie lehoty. Za
2 4.11.1998
14:17:44
1 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Orosza, predradiť rokovanie o tlači 27 pred tlač 26. Nehlasoval(a)
2 4.11.1998
17:32:46
2 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1,2,4,6,12,14,15,17. Za
2 4.11.1998
17:33:56
3 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Za
2 4.11.1998
17:35:08
4 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 5. Za
2 4.11.1998
17:36:10
5 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 7. Za
2 4.11.1998
17:37:12
6 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Za
2 4.11.1998
17:38:16
7 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Za
2 4.11.1998
17:39:32
8 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 11. Za
2 4.11.1998
17:40:34
9 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 13. Za
2 4.11.1998
17:41:32
10 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 16. Za
2 4.11.1998
17:43:48
11 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Tóthová nevypustiť § 6. Zdržal(a) sa
2 4.11.1998
17:44:54
12 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Tóthová nevypustiť § 7. Proti
2 4.11.1998
17:46:04
13 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Tóthová nevypustiť § 8. Proti
2 4.11.1998
17:47:44
14 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Keltošová vypustiť § 16 odst.6 a 8. Proti
2 4.11.1998
17:51:06
15 27 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 3.čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
2 4.11.1998
18:42:02
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. I. Šimku, aby sa pokračovalo v rokovaní aj po 19.00 hod. Za
2 4.11.1998
18:44:20
17 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Cupera, aby bol vymenený predsedajúci schôdze. Proti
2 4.11.1998
19:24:46
18 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch spoločnej správy - body 1,3,4 a 5. Za
2 4.11.1998
19:28:30
19 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Cabaj, aby sa voľby konali v dvoch dňoch. Za
2 4.11.1998
19:31:32
20 26 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 (tlač 26) - 3.čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
2 5.11.1998
00:00:00
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedajúceho, aby sa o odvolaní predsedov výborov, ktorí sa vzdali funkcie, hlasovalo verejne. Za
2 5.11.1998
00:00:00
17 Hlasovanie o odvolaní predsedov výborov, ktorí sa vzdali funkcie. Za
2 5.11.1998
00:00:00
18 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedajúceho schôdze, aby bol ako prvý bod programu v piatok 6.11.98 prerokovaný bod 7. Za
2 5.11.1998
10:36:04
1 Hlasovanie o doplnení a zmene programu 2.schôdze NR SR. Za
2 5.11.1998
12:11:36
2 30 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon SNR o Slov. rozhlase (tlač 30). Procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.