Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 50 
Dátum a čas 14. 6. 2001 15:41 
Číslo hlasovania 94 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (tlač 977) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
Prítomní 106
Hlasujúcich 105
[Z] Za hlasovalo 103
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 44Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.