Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 77 
Dátum a čas 15. 11. 2022 18:34 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1293). NR SR nie je uznášaniaschopná.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 54
Hlasujúcich 53
[Z] Za hlasovalo 2
[P] Proti hlasovalo 41
[?] Zdržalo sa hlasovania 10
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 96Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.