Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 75 
Dátum a čas 10. 11. 2022 17:21 
Číslo hlasovania 304 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 1.návrh.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 133
Hlasujúcich 133
[Z] Za hlasovalo 126
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 7
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 17Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.