Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 72 
Dátum a čas 4. 10. 2022 11:52 
Číslo hlasovania 169 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 1
[P] Proti hlasovalo 95
[?] Zdržalo sa hlasovania 45
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 7Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.