Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 60 
Dátum a čas 23. 3. 2022 17:16 
Číslo hlasovania 173 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 822) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-3, 7-11, 13-24, 27-43, 45-48, 51-79, 81-90, 92-96, 100-104.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 131
Hlasujúcich 130
[Z] Za hlasovalo 114
[P] Proti hlasovalo 12
[?] Zdržalo sa hlasovania 4
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 19


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.