Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 55 
Dátum a čas 1. 2. 2022 17:21 
Číslo hlasovania 21 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 124
Hlasujúcich 124
[Z] Za hlasovalo 83
[P] Proti hlasovalo 33
[?] Zdržalo sa hlasovania 8
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 26


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.