Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 3. 12. 2021 11:11 
Číslo hlasovania 180 
Názov hlasovania Zákon z 9. novembra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 797) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 89
[P] Proti hlasovalo 51
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 8


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.