Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 36 
Dátum a čas 26. 7. 2021 09:02 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia č. 3
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 45
Hlasujúcich 11
[Z] Za hlasovalo 9
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 34
[0] Neprítomní 105

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.