Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 24. 7. 2021 11:08 
Číslo hlasovania 17 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 47.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 126
Hlasujúcich 124
[Z] Za hlasovalo 95
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 29
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 24

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.