Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 23 
Dátum a čas 27. 1. 2021 11:22 
Číslo hlasovania 42 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 364) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 117
Hlasujúcich 116
[Z] Za hlasovalo 83
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 32
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 33

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.