Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 23 
Dátum a čas 27. 1. 2021 11:17 
Číslo hlasovania 37 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 324) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 119
Hlasujúcich 119
[Z] Za hlasovalo 77
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 42
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 31

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.