Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 22 
Dátum a čas 14. 1. 2021 16:57 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR J. Šeligu.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 47
Hlasujúcich 45
[Z] Za hlasovalo 43
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 103

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.