Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 22 
Dátum a čas 13. 1. 2021 15:08 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 72
Hlasujúcich 19
[Z] Za hlasovalo 17
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 53
[0] Neprítomní 78

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.