Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 16 
Dátum a čas 20. 10. 2020 18:55 
Číslo hlasovania 26 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bittó Cigániková, 1. návrh, bod č. 7.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 120
Hlasujúcich 118
[Z] Za hlasovalo 35
[P] Proti hlasovalo 64
[?] Zdržalo sa hlasovania 19
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 30





















Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.